Overzicht

Onderzoek in 55 Engelse huisartsenpraktijken

Bewijs voor effectiviteit antidepressivum bij langdurige PDS-klachten

  • 18 maart 2024

Als een dieet en leefstijlaanpassingen bij een patiënt met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) onvoldoende werken, is het te overwegen om amitriptyline in een lage dosering voor te schrijven. De ATLANTIS-studie toont aan dat het antidepressivum de ervaren ziektelast sterk verlaagt.

Zowel Nederlandse als Britse huisartsenrichtlijnen adviseerden al een antidepressivum bij therapieresistent PDS. De effectiviteit van deze aanbevolen interventie was in onderzoek echter niet eerder betrouwbaar vastgesteld. De dubbelblind gerandomiseerde ATLANTIS-studie levert nu het bewijs voor de effectiviteit van amitriptyline als een dieet en leefstijladviezen bij patiënten met langdurige PDS-klachten niet werken.

Verlichting van klachten

Aan de  ATLANTIS-studie namen 463 volwassenen in 55 Engelse huisartsenpraktijken deel. Tijdens en na de behandeling was de verlichting van klachten beduidend groter met amitriptyline dan met placebo. De patiënten met amitriptyline rapporteerden na 6 maanden wel meer (milde) bijwerkingen, zoals een droge mond (54 procent) of sufheid (53 procent).

Het blijft nog onduidelijk in hoeverre de resultaten ook van toepassing zijn voor patiënten met milde of korter bestaande PDS-klachten. Het onderzoek betrof patiënten met langdurige klachten. De resultaten van het onderzoek vullen de huidige NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (M 71) aan, die de kwaliteit van bewijs voor amitriptyline bij PDS (nog) als laag beoordeelt.

Studieresultaten

Raadpleeg voor meer informatie over de ATLANTIS-studie het in The Lancet gepubliceerde wetenschappelijke artikel Amitriptyline at low dose and titrated for irritable bowel syndrome as second line treatment in primary care (ATLANTIS): a randomised, doubleblind, placebocontrolled, phase 3 trial

Bron: Huisarts & Wetenschap