Overzicht

APOTHEEK.NL

Beste website van 2023

  • 1 december 2023

Apotheek.nl is bekroond met de award voor Beste website van het jaar 2023, in de categorie ‘gezondheid’. De website, een initiatief van de KNMP, sleept hiermee voor de zesde keer op rij deze publieksprijs binnen.

‘Deze titel bekrachtigt de rol die Apotheek.nl speelt bij het ondersteunen van apothekers en hun apotheekteam in hun werk’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Apothekersassistenten kunnen samen met patiënten bijvoorbeeld de instructievideo’s doornemen, waarna patiënten deze thuis nog eens kunnen nazien.’ ‘Apotheek.nl is door en voor apothekers en hun team. De medicijnvideo’s, waarin apothekers de werking van een geneesmiddel uitleggen, zijn mede tot stand gekomen met de leden. Zonder hen hadden we de titel Beste website van het jaar niet kunnen winnen.’

Nike Everaarts, apotheker en teamleider van Apotheek.nl: ‘Apotheek.nl blijft zich ontwikkelen. Zo heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP dit jaar meer dan 140 samenvattingen van de meest geraadpleegde en voorgeschreven geneesmiddelen gepubliceerd op Apotheek.nl. Daarnaast start per 1 januari 2024 een pilot met Service Apotheek voor het beschikbaar maken van medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in de Service Apotheek-app.’