Overzicht

PILOT CBG

ALTIJD ACTUELE PRODUCTINFORMATIE MEDICATIE DOOR EPI

  • 1 december 2023

Het CBG heeft de eerste elektronische productinformatie (ePI) over geneesmiddelen gepubliceerd. Op termijn moet deze nieuwe aanpak de actualiteit, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van alle medicijninformatie voor patiënten én zorgverleners verbeteren.

Deze wijze van informatieverstrekking over geneesmiddelen sluit volgens het CBG beter aan op de huidige digitale wereld. Het CBG ontwikkelt de ePI in een proefproject met andere medicijnautoriteiten in Europa en de EMA. Een ePI is de goedgekeurde, wettelijk vereiste productinformatie voor medicijnen die voldoet aan de betreffende EU-­standaard. Het bevat onder andere de bijsluiter voor de patiënt en de samenvatting van productkenmerken voor de zorgprofessional. Door de ePI krijgen digitale platforms nieuwe mogelijkheden om deze informatie uit te wisselen, voortdurend actueel te houden en toegankelijker te maken voor zorgprofessionals en patiënten. De ePI-data zullen in de toekomst beschikbaar komen voor bijvoorbeeld publicatie op websites, in apps en zorginformatiesystemen. Dat gaat via een zogenoemde application programming interface (API) waarbij alle informatie uit één centrale bron wordt gedeeld met andere platforms en zo continu actueel wordt gehouden.