Overzicht

Tijdelijke maatregel

Advies CBG en IGJ voor clobazam

  • 18 januari 2024

Wegens productieproblemen is clobazam op dit moment minder goed beschikbaar. CBG en IGJ adviseren om het medicijn voorlopig voor maximaal één maand aan patiënten mee te geven.

Beeld: iStock

Met uitvoering van dit advies hopen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat clobazam voor alle gebruikers beschikbaar blijft. Het medicijn, dat veel wordt voorgeschreven, is bestemd voor de behandeling van (pathologische) angst en spanningstoestanden en als aanvullende behandeling bij epilepsie. De tabletten van 10 mg zijn tijdelijk minder beschikbaar.

Advies aan apothekers en huisartsen

CBG en IGJ adviseren om patiënten een kleinere hoeveelheid clobazam 10 mg tabletten mee te geven, maximaal voor één maand. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de voorraad clobazam die een patiënt thuis nog heeft. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 31 maart 2024.

Door de beperkte uitgifte is de verwachting dat de farmacotherapeutische zorg voor patiënten die clobazam gebruiken voldoende is gewaarborgd tot er weer voldoende voorraad beschikbaar is. Het advies van CBG en IGJ is afgestemd met KNMP en LHV.