Overzicht

Behandeling en preventie bespreken in FTO

Actievere rol van openbaar apotheker bij recidiverende blaasontsteking

  • 20 maart 2024

Openbaar apothekers kunnen een actievere rol spelen bij de behandeling van vrouwen met een terugkerende ongecompliceerde blaasontsteking. Ze kunnen in ieder geval patiënten informeren over oorzaken, preventie en zelfzorgmiddelen. Daarnaast zouden ze met de ACSS-vragenlijst een recidiverende blaasontsteking kunnen bevestigen en zo nodig een antibioticum kunnen verstrekken. 

Beeld: Adobe Stock

In haar promotieonderzoek The role of the community pharmacist in minor ailments: focus on uncomplicated urinary tract infection in women pleitte apotheker dr. Rian Lelie-van der Zande reeds voor deze aanpak. Recent schreef ze, samen met apotheker en wetenschappelijk adviseur KNMP dr. Marina Teichert en hoogleraar Farmaceutische patiëntenzorg prof. dr. Marcel Bouvy, een artikel hierover in Huisarts & Wetenschap.

Bespreking in FTO

In het opiniërende artikel Rol voor openbaar apotheker als behandelaar bij recidiverende blaasontsteking? stellen de auteurs voor dat apothekers vrouwen met recidiverende blaasontsteking kunnen wijzen op afwachtend beleid met meer drinken en gebruik van pijnstillers. Daarnaast kan de apotheker patiënten informeren over oorzaken en risicofactoren van blaasontsteking, over preventieve maatregelen en over zelfzorgmiddelen. Dat kan leiden tot een toenamen van de bekendheid met afwachtend beleid en preventieve maatregelen, waardoor het antibioticumgebruik niet toeneemt. De auteurs pleiten daarom voor een bespreking van behandeling en preventie van recidiverende blaasontsteking in het FTO.

Verstrekking antibioticum

Tevens zijn de opstellers van het opinieartikel van mening dat apothekers met de ACSS-vragenlijst een recidiverende blaasontsteking voldoende betrouwbaar kunnen bevestigen en indien nodig een antibioticum moet kunnen verstrekken. Aangezien de apotheker volgens de wet geen voorschrijfbevoegdheid heeft, ligt het momenteel het meest voor de hand dat de apotheker na het verstrekken van het antibioticum een autorisatierecept aan de huisarts voorlegt. Dit waarborgt direct dat de huisarts op de hoogte is van het antibioticumgebruik door de patiënt. Deze werkwijze ontlast de huisartsenzorg en is patiëntvriendelijk.

Bron: Huisarts & Wetenschap