‘Bedenk wat je verliest als je niet verandert’

Inspirerende podcasts over slimme innovaties in de huisartsenpraktijk

  • 3 min.
  • Innovaties

Huisarts Christian de Groot is fan van zinvolle innovaties in de huisartsenpraktijk. In zijn podcastserie De Innovatieve Huisarts spreekt hij vrijwel maandelijks collega’s die in hun praktijk slimme innovaties toepassen waar zowel artsen als patiënten beter van worden.

Portret (kleur) Christian de Groot
Beeld: Sandra Kuijpers

Wat zijn zinvolle innovaties?
‘Dat zijn innovaties die de toegankelijkheid van de zorg intact houden. In de komende jaren zal de zorgvraag toenemen en moeten we de zorg met minder mensen leveren. Innovaties kunnen ons helpen om praktijkvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat kunnen technische innovaties zijn, bijvoorbeeld AI of sensortechniek, maar ook bestuurlijke- en procesmatige verbeteringen. Met mijn podcasts wil ik de drempel naar vernieuwing en verandering voor professionals verlagen. Dat doe ik door praktische voorbeelden te geven in de hoop dat luisteraars een soort “aha-erlebnis” krijgen. Zo van goh, zij zijn daar tegenaan gelopen en hebben dit zo en zo opgelost.’

Waarom is er in de zorg een drempel om te vernieuwen?
‘Professionals voelen een drempel om te veranderen omdat ze bang zijn dat ze op kwaliteit gaan inboeten of dat ze iets verliezen. Mijn stelling is: “Bedenk wat je verliest als je niet verandert.” Met andere woorden: als je je niet aanpast aan nieuwe situaties, kun je dadelijk het werk niet meer aan. In onze praktijk bieden we goede zorg, maar we werken bijvoorbeeld ook met e-consulten als het kan. Ik merk dat ik nu meer tijd heb voor de mensen die op mijn spreekuur komen omdat er minder patiënten naar de praktijk komen.’

De Innovatieve Huisarts heeft inmiddels meer dan dertig podcasts gemaakt. Is er eentje die er uitspringt?
‘Er zijn meerdere innovaties die mij persoonlijk hebben geïnspireerd en die ik ook in mijn eigen praktijk heb toegepast. En dan gaat het niet alleen over digitalisering, maar bijvoorbeeld ook over samenwerken in de wijk, groepsconsulten, positieve gezondheid, leefstijl en preventie. Een van de laatste podcasts zit nog het meest vers in mijn geheugen. Die was met huisarts Maarten Timmers waarin hij vertelt hoe Juvoly zijn consulten leuker maakt door consultregistratie met spraakherkenning. Door gebruik van de microfoon wordt het toetsenbord bijna overbodig. De ingesproken samenvatting van een consult wordt meteen omgezet in tekst. Je hoeft alleen nog te controleren of de tekst klopt. Wij moeten deze applicatie nog integreren in ons informatiesysteem, maar ik zie het helemaal zitten!’ 

De veranderingen bij patiënten gaan sneller dan bij professionals

Zijn patiënten klaar voor innovaties en nieuwe technologieën?
‘De veranderingen bij patiënten gaan sneller dan bij professionals. Oftewel: er komen nu al tachtigplussers met een smartwatch die allerlei gezondheidsdata hebben geregistreerd. Zij vragen aan mij of ze al deze data kunnen opsturen. Met andere woorden: de professional loopt eerder achter dan andersom. Dat komt ook doordat professionals zorg verlenen aan de hand van richtlijnen en protocollen. Patiënten die zelf gaan registreren is anders dan dat jij gewend bent om te werken. Daarbij komt dat de gemiddelde zorgprofessional niet heel geïnteresseerd is in techniek. Over het algemeen geldt dat je geen geneeskunde bent gaan studeren vanwege techniek. Verder blijkt het toch lastig om veranderingen die je met gemak toepast in je privéleven, ook toe te passen in je werk.’

In uw podcasts poneert u altijd twee stellingen. Die heeft FarmaMagazine ook voor u.
De eerste stelling: ‘Mijn podcasts dragen bij aan een betere praktijkvoering.’
‘Dat is vooral mijn hoop. Soms hoor ik van luisteraars terug dat ze met een innovatie aan de slag zijn gegaan. Dat is precies mijn doel. Weloverwogen te werk gaan, afstemmen op je eigen praktijk. Daarbij moet je wel keuzes maken.’

De tweede stelling: ‘Innovaties kunnen effectiever zijn als er meer wordt samengewerkt bij de implementatie ervan.’
‘In zekere zin klopt de stelling. Je hebt kartrekkers nodig. In je eigen praktijk, maar ook landelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Dan kun je denken aan de ontwikkeling van een platform of community waar goede voorbeelden beschikbaar zijn voor alle huisartsen in Nederland. Maar het belangrijkst bij innovatie is dat je in je eigen praktijk het gehele team erbij betrekt. Er is altijd wel iemand die techniek leuk vindt en die moet daar tijd voor krijgen en verantwoordelijkheid voor dragen. Daarin moet je durven investeren. Je hebt goede voorbeelden nodig, maar ook een goede vertaling naar je eigen praktijk. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging als het over innovaties gaat.’ 

Kijk voor meer informatie over De Innovatieve Huisarts op deinnovatievehuisarts.nl.