Handvatten voor herhalen specialistische medicatie

  • Actueel
  • Redactioneel

Bij het herhalen van sommige specialistische medicatie door de huisarts is aanvullende informatie, scholing of voldoende ervaring nodig. De randvoorwaarden hiervoor staan nu in een NHG-standpunt.

Illustratie (kleur) NHG medicijnen

Er bestond al een NHG-standpunt voor het herhalen van specialistische ggz-medicatie. Veel van de uitgangspunten daaruit bleken van toepassing op alle specialistische geneesmiddelen. Het NHG heeft het oude standpunt daarom in samenwerking met de LHV en FMS aangepast naar een breder standpunt over specialistische medicatie.

Met 'specialistische geneesmiddelen' bedoelen de opstellers in dit kader: medicatie die de huisarts in de dagelijkse praktijk in de regel niet voorschrijft en waarvoor de huisarts naar de tweede lijn of bijvoorbeeld de gespecialiseerde ggz verwijst.

Huisartsen zijn niet verplicht om het voorschrijven van herhaalmedicatie van de specialist over te nemen, maar kunnen daar in bepaalde gevallen wel voor kiezen. Voorwaarde is dat zij zichzelf voldoende bekwaam achten en de zorg in goed overleg met specialist en patiënt kunnen overnemen. Huisartsen die deze recepten herhalen zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles en de medicamenteuze behandeling.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?