'Vaccineren is verbreding van het apothekersvak'

  • 7 min.
  • Farmaco

In diverse landen is een vaccinatie in de apotheek halen en toegediend krijgen een vanzelfsprekende zaak. In Nederland is het nog niet zover, maar er is een groeiende groep apothekers die graag zelf de spuit ter hand neemt.

Foto (kleur) prik in arm

Mede door de coronacrisis groeit ook in de Haagse politiek het besef dat vaccineren aansluit op de kernkwaliteiten van apothekers. Tijdens de coronacrisis raakten apothekers in Nederland betrokken bij vaccineren. Ze bereidden vaccinaties die vervolgens door GGD-medewerkers werden gezet en op sommige plaatsen gingen apothekers zelf aan de slag om coronaprikken te geven. Een pilot hiernaar in een Friese apotheek werd een groot succes en kreeg landelijke bekendheid. De deskundige voorlichting van de apothekers over het nut van vaccineren trok een behoorlijk aantal 'vaccintwijfelaars' alsnog over de streep.1 Het leidde ertoe dat vaccineren bij Nederlandse apothekers meer in het vizier is gekomen. In het buitenland is vaccineren door apothekers al verder geaccepteerd (zie kadertekst onderaan). Apothekers in België mogen sinds kort zelfstandig corona- en griepvaccins zetten.

Groot animo

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?