Meteen naar de inhoud

Zorg voor eczeem en psoriasis onder de loep

Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem. Daarnaast hebben ruim 450.000 mensen psoriasis. Zij ervaren in het dagelijks leven veel last van hun aandoening en komen minimaal eens keer per jaar bij de huisarts. Een deel van deze patiënten wordt doorverwezen naar een dermatoloog. Volgens Zorginstituut Nederland biedt de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis goede mogelijkheden voor verbetering.

Dit stelt althans het Zorginstituut vast op basis van de uitkomsten van haar rapport ‘Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid’.

Snellere diagnose en effectievere behandeling
Bij eczeem zijn er aanwijzingen dat betere zorg voor de patiënt mogelijk is door de ziekte sneller te herkennen en minder allergietesten te doen. Ook is verbetering van therapietrouw mogelijk in de behandeling. Evenals de inzet van lichttherapie en van medicijnen die moeten worden ingenomen (systemische behandeling).

Bij psoriasis bestaan vermoedens dat snelle diagnose mogelijk is. Daardoor krijgen patiënten eerder de juiste behandeling. Verder is bij de diagnose naar alle waarschijnlijkheid meer aandacht nodig voor comorbiditeit: de combinatie dus van psoriasis met andere aandoeningen. Voor een betere behandeling van psoriasis moeten patiënten voor de juiste behandeling sneller terecht kunnen in het ziekenhuis.

Zelfmanagement
Zelfmanagement is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor de zorgtrajecten van eczeem en psoriasis. Er moet betere begeleiding komen voor patiënten in het goed leren smeren met basiszalven. Ook mag er meer aandacht komen voor het leren omgaan met de aandoening (psychosociale ondersteuning).

Nader onderzoek
Samen met de betrokken partijen gaat het Zorginstituut de verbetermogelijkheden in de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis verder onderzoeken. Dat gebeurt in de verdiepingsfase van dit Zinnige Zorg-project. De uitkomsten daarvan zijn concrete verbeterafspraken.

Het programma Zinnige Zorg
Het onderzoek naar eczeem en psoriasis maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. Daarin brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe uit de basisverzekering vergoede zorg in de praktijk wordt geleverd. Elk Zinnige Zorg-project neemt een zorggebied onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

Zie het Zinnige Zorg – Rapport screeningsfase Ziekten van huid en onderhuid

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens