Meteen naar de inhoud

“Zelfstandige apothekers moeten niet langer alleen doorworstelen”

“We staan op het punt de laatste diensten die nog ontbraken aan ons aanbod richting apothekers te introduceren”. Dat stelt Jan Dirk Jansen, sinds maart 2012 algemeen directeur van Pluripharm.

“Onze dienstverlening aan openbare apotheken organiseren wij vanuit drie bedrijfsonderdelen. De groothandel vanuit Pluripharm, onze logistieke services zoals central filling en baxtering vanuit Pluripack en de overige diensten vanuit Pluriplus.” “Pluripharm en Pluripack zijn al uitstekend georganiseerd en gepositioneerd”, benadrukt Dirk-Jan van Baars, directeur Inkoop en Commercie. “Natuurlijk werken we ook hier continu aan verbeteringen maar de apothekers die wij leveren zijn over het algemeen zeer tevreden over de prijs kwaliteit verhouding van Pluripharm en Pluripack. Dat zien we ook aan de stevige groei van het aantal klanten en het aantal central filling en baxtering regels in de afgelopen jaren. Wat wij nog verder wilden uitbreiden was de ondersteuning van het apotheekbedrijf als het gaat om de backoffice, de uitvoering van zorgprojecten, de verkoop van OTC en de onderhandelingen met verzekeraars. Kort gezegd, de activiteiten die onze concurrenten aanbieden via hun formules. Wij hebben hiervoor bijna twee jaar geleden Pluriplus opgericht die een soortgelijke ondersteuning aanbiedt, maar dan zonder branding, zodat de apotheker onder eigen vlag kan blijven werken”.

Nexus datawarehouse
“En juist op dit bedrijfsonderdeel zijn we nu gas aan het geven”, zegt Rijk Jurg, directeur ICT en Pluriplus. “Het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in Nexus, ons intelligente datawarehouse dat onder andere gevuld wordt vanuit de AIS’en van onze klanten. Met de ingebouwde intelligentie kunnen we voor alle aangesloten apotheken centraal analyses maken op allerlei interessante terreinen, zoals ongewenste geneesmiddelen combinaties, overtollige of ontbrekende medicatie, onjuiste doseringen, gebrekkige therapietrouw of persistentie en doelmatigheid, zoals het substitueren van onnodig dure middelen door meer doelmatige alternatieven in een therapeutische cluster. Deze analyses kan de apotheek in een overzichtelijke rapportvorm via internet opvragen en met de patiënt en arts afhandelen. De afhandelingswijze wordt door de apotheker online in Nexus vastgelegd en vervolgens weer beschikbaar gesteld in prestatierapportages. Het centraal beschikbaar hebben van deze analyses, interventiemogelijkheden en rapportages geeft Pluriplus een sterke onderhandelingspositie naar de industrie en de zorgverzekeraars”.

Ondersteunen onderhandelingen met verzekeraars
Gaat Pluriplus dan onderhandelen? “Pluriplus wil niet beslissen hoe de onderhandelingen met de verzekeraars ingericht moeten worden of rechtstreeks deelnemen aan de onderhandelingen”, stelt van Baars. “Pluriplus biedt de zelfstandige, onafhankelijke apothekers hiermee een betere uitgangspositie bij de onderhandelingen. Onze ondersteuning bestaat uit Nexus, de financiële analyse van contracten en het leveren van professionals voor het onderhandelen zelf en de juridische en financiële adviezen”.

Pluriplus gaat nog een stap verder vult Jansen aan. “Wij hebben lang nagedacht hoe we onze klanten en alle andere zelfstandige apothekers, want dat zijn potentiële klanten, het beste kunnen helpen met de steeds moeizamere onderhandelingen met verzekeraars. Formules bieden een vluchtheuvel voor deze onderhandelingen maar daar zitten uiteraard allerlei inkoopverplichtingen en eisen aan vast, waar de zelfstandige apotheker een forse prijs voor betaalt en lang niet altijd van gecharmeerd is. Voor deze grote groep zochten wij een alternatief en hebben wij recentelijk samen met enkele tientallen apothekers door het hele land het initiatief genomen om een nieuwe landelijke coöperatieve apothekersvereniging op te richten onder de naam PACT”.

Apothekerscoöperatie PACT
Jansen licht toe: “PACT is een coöperatieve apothekersvereniging ingericht als kralenketting, dat wil zeggen dat apothekers die niet met elkaar concurreren kunnen toetreden en binnen PACT vrijelijk kunnen overleggen met hun collega’s uit de regio. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod, de onderhandelingsdelegatie, het resultaat en het al dan niet ondertekenen van het contract. En dat is volstrekt uniek in Nederland. PACT is het enige landelijke collectief waar de zelfstandigen het helemaal zelf voor het zeggen hebben en wij roepen alle zelfstandige apothekers in Nederland dan ook op om mee te doen, want hoe meer apothekers uit een regio of kernwerkgebied meedoen hoe sterker we staan en hoe interessanter wij zijn voor de zorgverzekeraar als onderhandelingspartij”.

“Pluriplus helpt bij de organisatie van PACT”, geeft Jurg aan. “Apothekers hebben het druk genoeg en veel zorggroepen die volledig door apothekers gerund worden hebben het moeilijk om alles goed te organiseren. Daarom ondersteunen wij de apothekers in het bestuur, leveren wij een innovatief en interessant zorgaanbod via Nexus en ondersteunen wij de onderhandelingen. Wij kunnen deze volledig voor PACT uitvoeren, in een delegatie plaatsnemen of alleen een financieel juridisch advies geven bij een onderhandelingsresultaat. Dat besluit ligt bij de leden en het bestuur van PACT. Omdat iedereen welkom is in PACT stellen wij Pluriplus ook beschikbaar voor alle zelfstandige apothekers, ongeacht waar men inkoopt of bij welke andere clubs men aangesloten is”.

Resultaten
Zijn er al resultaten te melden voor PACT? “Nee en dat kan ook nog niet”, aldus Jansen. “PACT zal alle verzekeraars voor de zomervakantie benaderen voor een eerste kennismaking en een oriënterend gesprek over het zorgaanbod en het contract 2013. En wij zijn ook niet naïef. Wij realiseren ons terdege dat de huidige problemen met de contracten niet zo maar opgelost kunnen worden. Ook niet door collectief onderhandelen. Maar ik ben er wel voor 100% van overtuigd dat de zelfstandigen niet alleen moeten doorworstelen in deze strijd om te overleven. Daarom zal Pluriplus PACT ondersteunen bij het werven van zoveel mogelijk zelfstandige apothekers. Wij denken hierbij aan advertenties, brieven en informatiebijeenkomsten. Apothekers die geïnteresseerd zijn in aansluiting of meer willen weten kunnen de website van PACT raadplegen voor de activiteiten in de komende weken”.

Financiering voor ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk zorgnetwerk met ruim 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson. Er is nu reguliere bekostiging voor de netwerksamenwerking.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens