Meteen naar de inhoud

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022

Eén ding is zeker. Ook komend jaar zal het gebruik van digitale zorg verder toenemen. Hoe staat het met de bekostiging daarvan? De NZa heeft daartoe een Wegwijzer opgesteld voor alle toepassingen van digitale informatie en digitale communicatie in de gezondheidszorg. Met als voorwaarde: alleen digitale zorg die voldoet aan de ‘pakketcriteria’ mogen zorgaanbieders declareren. De zorg moet veilig en bewezen effectief zijn.

Onder ‘digitale zorg’ valt erg veel. Denk aan: diagnose op afstand, e-consulten, telemonitoring, digitale preventie, inzage in patiëntendossier, online afspraken maken, digitale gezondheidsvoorlichting en –preventie en dergelijke.

Als bestaande verzekerde zorg wordt aangeboden in een digitale vorm, blijft dat verzekerde zorg als de inzet niet wezenlijk wijzigt. Bijvoorbeeld: digitale consulten in de eerste en tweede lijn in plaats van consulten op locatie.

Huisartsenzorg
In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 wordt bij het thema ‘huisartsenzorg’ elk van de drie segmenten apart aan bod m.b.t. het bekostigen van digitale zorg.

Segment 1: Het inschrijftarief kan worden ingezet voor onderhoud van de website of financiering van een online afsprakenplanner. Consulten op afstand zijn te declareren als reguliere consulten. Bijvoorbeeld: een uitgebreider e-mailcontact als declaratietitel kort consult, consult of lang consult. Het communicatiemiddel (face-to-face, telefoon, e-mail, persoonlijke gezondheidsomgeving) doet er niet toe.
De digitale consulten van de poh-gz  kan men vergelijkbaar declareren, ook hier doet het communicatiemiddel er niet toe. In de opslag op het inschrijftarief voor poh-ggz valt o.a. de vergoeding voor begeleiding van e-health zelfmanagementprogramma’s. Hierover kunnen eventueel nog aanvullende afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraar.

Segment 2: Met dit segment wordt zorg rondom een specifieke groep chronisch zieken bekostigd. De ketenprestaties zijn algemeen beschreven. Hierdoor kunnen zorgaanbieders onderdelen van de ketenzorg op afstand leveren, of zelfmanagementprogramma’s inzetten. Deze digitale zorg kan worden vergoed met het afgesproken tarief voor de integrale ketenprestatie (of indien van toepassing het maximumtarief).

Segment 3: In dit segment kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders aanvullende afspraken maken om toepassingen van digitale zorg te bekostigen. Zo kunnen zij via de prestatie ‘Zorgvernieuwing e-health’ afspraken maken over de vergoeding van digitale zorg. Dit geldt voor:
– digitale instrumenten voor zelfmanagement door de patiënt;
– digitale behandelvormen.

Via de prestatie ‘Resultaatbeloning service en bereikbaarheid’ kunnen huisartsen met verzekeraars afspraken maken over beloning van zorgkwaliteit en/of verbetering in service en bereikbaarheid. Zoals over mogelijkheden voor patiënten om digitaal afspraken te maken met de huisartspraktijk, of digitaal herhaalrecepten aan te vragen.

Meekijkconsult
De huisarts kan de prestatie ‘Meekijkconsult’ gebruiken voor het inroepen van expertise om behandelbeleid te bepalen, zowel face-to-face als op afstand. Het doel is om verwijzing te voorkomen of doelgericht te kunnen verwijzen. De huisarts blijft hierbij de hoofdbehandelaar.

Overige zorgproduct
De prestatie ‘Teledermatologie’ valt buiten de drie segmenten. Hiermee kan de huisarts beeldmateriaal van een huidafwijking delen met een dermatoloog. De inzet van de dermatoloog wordt bekostigd met een prestatie uit de tweede lijn (‘Overig zorgproduct’). De huisarts bespreekt de uitslag met de patiënt.

Huisartsenposten: (triage)consult ook mogelijk op afstand
Binnen de ANW-zorg is onderscheid tussen het eerste contact (de triage) en het mogelijke vervolg (consult of visite). Bij de triage wordt de zorgvraag geïnventariseerd en wordt bepaald of verder onderzoek noodzakelijk is. Om dit te mogen declareren is het van belang dat de triage leidt tot een zorgadvies aan de patiënt. De wijze waarop triage plaatsvindt (via een app, telefoon of fysiek) is daarbij niet van belang. Ook het reguliere consult kan fysiek op de huisartsenpost, telefonisch of in digitale vorm (via bijvoorbeeld beeldbellen). De zorgprestaties zijn algemeen omschreven waardoor de wijze waarop de zorg plaatsvindt niet uitmaakt.

Enkele praktijkvoorbeelden

Farmaceutische zorg
Bekostiging van farmaceutische zorg gebeurt met zorgprestaties voor onder andere de verstrekking van een geneesmiddel, medicatiebeoordeling en voor farmaceutische begeleiding van een patiënt, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.Alle zorgprestaties kennen een vrij tarief en zijn veelal ruim omschreven. Zo kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf verder invulling geven aan hun afspraken in de sector, aldus de tekst in de Wegwijzer digitale zorg 2022

In de zorgprestaties van de farmaceutische zorg staat niet beschreven op welke manier de zorg moet worden geleverd. Dit mag dus fysiek in de apotheek, maar kan ook digitaal plaatsvinden. In beide gevallen mag de zorg worden gedeclareerd.

Daarnaast is het mogelijk voor een zorgaanbieder en zorgverzekeraar om samen een facultatieve prestatie aan te vragen, wanneer (digitale) zorg aangeboden wordt die afwijkt van de prestaties zoals omschreven.

Enkele praktijkvoorbeelden

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens