Meteen naar de inhoud

Vervolg [Ont]regel de Zorg met veel voorbehoud

‘Zorgverleners ervaren teveel regeldruk. Zij besteden een substantieel deel van hun tijd aan administratieve handelingen waarvan zij het nut maar beperkt inzien. Dat gaat ten koste van tijd voor zorg en van het werkplezier. Bovenmatige administratieve belasting staat ook in de weg aan het verlenen van passende zorg. Daarom maak ik werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg’, schrijft minister Conny Helder.  

Deze veelbelovende mededeling staat in haar brief aan de Tweede Kamer over het vervolgprogramma [Ont]regel de Zorg van minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport Ander citaat uit de brief: ‘De ambitie van ons vervolgprogramma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of schrappen. Daarnaast gaan we zorginstellingen en zorgwerknemers ondersteunen om in de directe omgeving onnodige regeldruk te verminderen.

Vier actielijnen
Ze wil dat vorm geven langs vier actielijnen, namelijk:
1) Voorkomen nieuwe regeldruk door wet- en regelgeving van VWS: beleid dat beter werkt in de praktijk
2) Landelijke maatregelen
3) De lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen zorginstellingen
4) Een laagdrempelig toegankelijk loket voor signalen, knelpunten en vragen

Aantal  barrières
Maar…. tegelijk loopt de regeldruk steeds verder op. Neem de per 1 januari jl. ingevoerde Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze verplicht zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners het hebben van een onafhankelijk intern toezichthouder, bestaande uit minimaal 3 personen. En jawel: de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) heeft een meerjarige subsidie ontvangen om deze verplichting te helpen implementeren…. maar daarmee ben je er natuurlijk niet. Of kijk naar de eisen van een hulpmiddelenaanvraag. Deze verschillen per verzekeraar. Minister Helder is met ZN een onderzoek gestart om dat mogelijk aan te passen, maar dat is dus nog lang niet het geval. En wat te denken van de problematiek van verwijzen? Helder benoemt in haar brief dat huisartsenpraktijk Maarn heeft berekend dat dit hen gemiddeld 32 uur per week kost. Dat is niet zomaar opgelost.

Papieren toren kan ook nog toenemen
Minister Helder schrijft: ‘Onnodige en omslachtige regels staan in de weg. Deze papieren toren die we met z’n allen hebben opgebouwd, laat zich alleen niet zomaar afbreken’. Daarbij geeft ze ook aan dat er vast nog nieuwe regels bijkomen, ondanks het vervolgprogramma [Ont]regel de Zorg. Eerlijk: ‘Dit is geen garantie dat tijdens deze kabinetsperiode wet- en regelgeving van VWS geen administratieve lasten oplevert voor zorgaanbieders of zorgverleners. Naast het beperken van administratieve lasten spelen immers ook andere belangrijke beleidsdoelen en legitieme belangen, zoals betaalbaarheid, kwaliteit, privacy, patiëntveiligheid en rechtmatigheid. Het realiseren van dergelijke doelen kan in voorkomende gevallen administratieve lasten meebrengen.’ Met de toezegging: ‘Wel kunt u van mij verwachten dat ik deze tot een minimum beperk.’ Tja.

Geef problemen aan
Wilt u aan de slag met ontregelen en kunt u hulp gebruiken? Laat het weten via Aanpakregeldruk@minvws.nl Of stel uw vraag telefonisch tijdens het ontregelspreekuur van VWS, (iedere maandag tussen 16-17 uur) via: 070 340 7007.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens