Meteen naar de inhoud

Verlenging registratie en herregistratie openbaar apothekers

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Met als uitgangspunt dat registraties in ieder geval het komende half jaar, tot en met herregistratiedatum 1 september, niet verlopen. De apothekers kunnen zo alle aandacht geven aan de zorg, tijdens de coronacrisis

Dit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de Specialisten Registratie Commissies Openbare en Ziekenhuisfarmacie (SRC-OF en SRC-ZF) besloten.

Aansluiting bij uitstel herregistratie BIG

Daarmee sluiten de partijen aan op het besluit van VWS over herregistratie van artikel-3-beroepen in het BIG-register. VWS schortte op 18 maart de herregistratieplicht op tot nader order. Indien de coronacrisis voortduurt, kunnen  CC, SRC-OF en SRC-ZF ook overgaan tot eventuele verlenging van de regeling. Het CC bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling wordt vastgelegd.

Apothekers kunnen er wel voor kiezen toch op de oorspronkelijke datum te herregistreren. Zij kunnen tussen 1 april en (t/m) 1 september hun niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe herregistratieperiode. De eisen voor herregistratie blijven ook in geval van een verlengde herregistratieperiode hetzelfde als voor de periode van 5 jaar: in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur nascholing.

Rekenvoorbeelden oude en nieuwe herregistratiedata

  • Esther is geregistreerd per 1 februari 2016 tot 1 februari 2021. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 augustus 2021.
  • Albert had in de oorspronkelijke situatie moeten herregistreren per 1 mei 2020. Zijn nieuwe herregistratiedatum is 1 november 2020. Hij kiest ervoor om te herregistreren per 1 augustus 2020. Daarmee heeft hij gebruik gemaakt van 3 verlengingsmaanden. De overige 3 neemt hij mee naar zijn nieuwe herregistratieperiode. Zijn herregistratiedatum in 2025 is 1 november.
  • Fatima moest in de oorspronkelijke situatie herregistreren per 1 december 2020. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 juni 2021. Zij besluit toch te herregistreren per 1 december 2020. Zij kan haar verlengingsmaanden niet meer meenemen. Haar nieuwe herregistratiedatum is 1 december 2025.

Let op: zoals de laatste twee voorbeelden laten zien, moeten apothekers die eerder dan hun nieuwe herregistratiedatum willen herregistreren, dit duidelijk aangeven bij de Specialisten Registratie Commissie.

Meer informatie

Zie hier meer informatie over deze regeling en over de eisen ten aanzien van herregistratie voor openbaar apothekers.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Portretfoto (kleur) Sandra Kooij

Verhoogd risico op multimorbiditeit bij ADHD

Bij therapieresistente patiënten met chronische lichamelijke aandoeningen zouden huisartsen moeten nagaan of er sprake is van ADHD”, betoogt prof. dr. Sandra Kooij. ADHD resulteert namelijk in een verhoogd risico op een hele waslijst aan somatische ziekten. Ook hebben patiënten met deze stoornis relatief vaak een verstoord slaapritme.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens