Meteen naar de inhoud

Verlenging regeling paramedische herstelzorg na corona

De regeling paramedische herstelzorg voor mensen met langdurige coronaklachten (long-covid) wordt verlengd met een jaar. Tot 1 augustus 2022 kunnen zij gebruikmaken van herstelzorg binnen het basispakket, bestaande uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Herstel na corona kan soms zeer langdurig zijn. Long-covid is een groot probleem. Het blijkt dat een deel van de mensen met langdurige klachten is gebaat bij de inzet paramedische zorg.

Zorg vanuit basispakket
Daarom is het fijn dat de regeling paramedische herstelzorg wordt gecontinueerd. Dit is overigens ook in lijn met het advies van het Zorginstituut. Minister Hoekstra van Financiën heeft dit overgenomen, zoals blijkt uit de Voorjaarsnota 2021 die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mensen met klachten na corona die maar niet overgaan, kunnen tot 1 augustus 2022 gebruikmaken van herstelzorg binnen het basispakket. De herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Inhoud regeling
Deze regeling kwam eerder in juli 2020 tot stand en wordt nu dus verlengd. Volgens de regeling kunnen mensen met langdurige klachten na corona maximaal 6 maanden gebruik maken van: 
– Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
– Ergotherapie: maximaal 10 behandeluren. Dit is bovenop de bestaande 10 uur uit de basisverzekering. De uren uit de basisverzekering mogen niet worden gebruikt voor het herstel van coronaklachten, alleen voor andere aandoening/ indicaties.
– Dieetadvies: maximaal 7 uur advies. Dit is bovenop de bestaande 3 uur uit de basisverzekering. Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering niet mogen worden ingezet voor herstel na corona, alleen voor andere indicaties, zoals bijvoorbeeld diabetes.
– Logopedie: geen maximum aantal uur.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens