Meteen naar de inhoud

Van Rijn komt met aantal maatregelen geneesmiddelen

Minister Van Rijn komt met een aantal maatregelen. Zo kondigt hij een verscherpte monitoring aan voor geneesmiddelen. Er is een ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen worden maximumprijzen losgelaten. Tevens is de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen een half jaar uitgesteld.

Gezien de onzekere situatie wereldwijd zal Van Rijn de komende tijd de geneesmiddelenvoorziening nauwlettend volgen, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt via twee lijnen:
1. de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van corona-patiënten
2. de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening

Beschikbaarheid corona-medicatie
De beschikbaarheid van álle geneesmiddelen die normaal worden gebruikt op de IC en álle geneesmiddelen voor behandeling van corona worden gemonitord door het CBG en de IGJ. Ongeacht of wel of geen melding van een tekort is gedaan.

Daarnaast is het ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Dit om te inventariseren welke zorgen partijen hebben, informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en gezamenlijk te kijken naar maatregelen die verder gaan dan eerder afgesproken in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten.

Continuïteit geneesmiddelen
Er is discussie om de vrije handel van geneesmiddelen binnen de Europese Unie te limiteren, m.n. ter behandeling van corona-patiënten. De Europese Commissie doet een dringende oproep de handel binnen de EU niet te hinderen met nationale verboden. De bestaande afspraak van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten blijft, namelijk: de groothandel bedient altijd eerst de eigen klanten (apotheken, ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen, etc.) in Nederland. Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel vindt export pas plaats als de eigen voorraad voldoende is bevonden.

Export van geneesmiddelen buiten de EU door producenten en groothandels is in beginsel toegestaan. Alleen op EU-niveau kan die export worden verboden of gereguleerd, zoals recent is gebeurd met de persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s).

India gaat drie weken ‘op slot. Een deel van onze geneesmiddelen wordt in India geproduceerd, daarom volgt Van Rijn de ontwikkelingen in India nauwlettend, zo geeft hij aan.

Wet geneesmiddelenprijzen
Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen is Van Rijn bereid per direct de wettelijke maximumprijs los te laten als er een tekort dreigt en de prijs een belemmering vormt. Zo staat Nederland bij schaarste niet achteraan. Deze aanpak kan hij ook inzetten voor andere specifieke geneesmiddelen waarvoor een tekort dreigt.

Daarnaast stelt hij de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) maximumprijzen die per 1 april zou ingaan met zes maanden uit. Dat betekent dat de huidige maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober.

Overige maatregelen
De brief bevat nog een aantal voornemens en maatregelen:
– Onderzoek naar de mogelijkheid om voor firma’s en groothandels een afzetgarantie te bieden, om zo marktpartijen de zekerheid te geven om voldoende voorraden in Nederland op te bouwen en te behouden.
– Onderzoek naar de mogelijkheid om soepelere regels te hanteren voor gezamenlijk inkopen van kwetsbare geneesmiddelen door bijvoorbeeld groothandels.
– Handelsvergunninghouders kunnen aan IGJ toestemming vragen om een geneesmiddel tijdelijk in een andere verpakking te leveren. Daardoor is het makkelijker om geneesmiddelen met een niet-Nederlandse verpakking op de Nederlandse markt te brengen
– Bij een dreigend tekort aan geneesmiddel behandelt CBG aanvragen voor een nieuwe (parallel)handelsvergunning of wijziging daarin met voorrang
– Zorgverzekeraars hebben toegezegd in de nieuwe contracteerronde bij hun prijsafspraken met fabrikanten en apotheken expliciet rekening te houden met veranderende marktomstandigheden.Verdergaande maatregelen
Alle maatregelen zijn bedoeld om geneesmiddelentekorten zo veel mogelijk te voorkomen zonder het huidige zorgsysteem buiten werking te stellen. Van Rijn besluit zijn brief met de mededeling dat hij zich voorbereid op verdergaande maatreg

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens