Meteen naar de inhoud

Toegang nieuw geneesmiddel kan sneller

Vergoedingsprocedures zorgen ervoor dat de patiënten vaak een jaar moeten wachten op toegang tot een nieuw medicijn. Dat kan anders, stelt BS Health Consultancy, na onderzoek. In alle stappen van de procedures vindt vertraging plaats. Analyse van de doorlooptijd maakt duidelijk dat de processen sneller kunnen, waardoor de patiënt eerder toegang krijgt tot een nieuw medicijn.

Op verzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft BS Health de toelating tot het pakket en prijsonderhandelingen geïnventariseerd en gekeken tot welke vertragingen deze leiden.

BS Health onderzocht 98 innovatieve geneesmiddelen met EMA-goedkeuring. De vertragingen vinden plaats in alle fases van de procedures. Bij de indiening van een vergoedingsdossier, het verzoek van de minister om toetsing, de beoordeling door Zorginstituut Nederland en het sluiten van een financieel arrangement. Daarnaast stelde BS Health vast tot welke doorlooptijd de add on toekenning leidt. De uitkomsten staan in het rapport ‘Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen’.

Extramuraal

Geneesmiddelen die via de openbare apotheek bij de patiënt komen, worden niet automatisch vergoed vanuit de basisverzekering. Een farmaceutisch bedrijf moet een vergoeding aanvragen via het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Deze aanvraag gaat naar de minister van Medische Zorg, die advies vraagt aan het Zorginstituut. Op basis van dit advies worden deze middelen in een cluster geplaatst met een vergoedingslimiet (lijst 1a) of op een aparte lijst gezet zonder limiet (1b). Deze procedure duurt bij lijst 1a gemiddeld 365 dagen, en bij lijst 1b gemiddeld 327 dagen.

Bij kostbare geneesmiddelen onderhandelt de minister soms nog met het geneesmiddelenbedrijf over een financieel arrangement. Net als bij de sluis gebeurt dit als het in totaal meer dan € 40 miljoen per jaar kost óf meer dan € 50.000 per patiënt en meer dan € 10 miljoen in totaal. Dit duurt gemiddeld 237 dagen.

Deze GVS-procedures kunnen korter door meer risicogericht te beoordelen, stelt BS Health. Dat betekent dat het Zorginstituut er alleen naar kijkt als de prijs van een behandeling een grens overschrijdt of de totale budgetimpact hoog is. Zo kunnen veel geneesmiddelen meteen instromen in de basisverzekering.

Intramuraal

Als de minister bij intramurale geneesmiddelen besluit om met een farmaceutisch bedrijf te onderhandelen over een financieel arrangement, komt het medicijn in de sluis terecht en hebben patiënten doorgaans geen toegang tot dit middel. Het duurt dan gemiddeld 344 dagen voordat de patiënt erover kan beschikken.

BS Health beveelt aan om goede afspraken te maken over retourbetalingen voor medicijnen die door geneesmiddelenbedrijven tijdens de sluisperiode ‘om niet’ worden verstrekt. Zo kan de patiënt toch snel toegang krijgen. Dit is vooral van belang bij levensbedreigende aandoeningen.
Een andere aanbeveling is om de Horizonscan, die de verwachte financiële impact van nieuwe medicijnen tweejaarlijks in kaart brengt, leidend te maken voor het besluit om een nieuw medicijn in de sluis te plaatsen. Hiervoor is tussentijds overleg met de fabrikant nodig, omdat de Horizonscan een momentopname betreft.

Voor geneesmiddelen die automatisch instromen in de basisverzekering maar meer kosten dan € 1.000 per patiënt per jaar, kan een ziekenhuis een zogeheten add-on aanvragen. Na toekenning van de add-on kunnen zij dit medicijn apart declareren bij verzekeraars. De gemiddelde doorlooptijd van die aanvraag is 149 dagen.

Overleg

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek. Ze heeft het Zorginstituut en het ministerie uitgenodigd voor een ronde tafelbijeenkomst in juni, om gezamenlijk te bepalen waar versnelling mogelijk is. Elk slim idee is welkom, want het gaat ons primair om oplossingen voor de patiënt.’

 

Bronnen: BS Health Consultancy, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens