Meteen naar de inhoud

Terugroepactie maagzuurremmer Ranitidine

In het geneesmiddel Ranitidine zit mogelijk een vervuiling met NDMA in. Dit middel wordt op recept voorgeschreven en is ook vrij verkrijgbaar. NDMA is waarschijnlijk kankerverwekkend. Het risico op kanker voor gebruikers van ranitidine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Op basis van de beschikbare informatie wordt dit risico ingeschat als zeer klein. Uit voorzorg wordt een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt teruggeroepen.

Dat hebben de betrokken registratiehouders besloten in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Ranitidine is een maagzuurremmer. Het middel wordt in veel verschillende doseringen en op verschillende manieren gebruikt.

Concentratie NDMA
Wereldwijd zijn er ranitidinegeneesmiddelen aangetroffen met een te hoge concentratie NDMA. In lage concentraties is er geen schade voor de gezondheid. De toegestane limiet voor NDMA in ranitidine is gebaseerd op de hoogst voorgeschreven dosering: een chronisch gebruik van 600 milligram per dag. De geteste geneesmiddelen komen daarboven. Een grote groep gebruikers gebruikt ranitidine in lagere doseringen en/of incidenteel.

Er zijn in Europa ook ranitidinegeneesmiddelen gevonden die minder of geen NDMA bevatten. Maar het is niet bekend hoe het is gesteld met de meeste geneesmiddelen op Nederlandse markt. Het duurt te lang duurt om te wachten op de testresultaten. Daarom is er besloten tot een terugroepactie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de KNMP.

Inzet apotheker
Alle ranitidine op recept voorgeschreven, wordt teruggehaald bij de patiënten. Patiënten worden hierover geïnformeerd door hun apotheker en kunnen dit omruilen voor een ander geneesmiddel. Dit zijn chronische gebruikers, die dus een relatief grote hoeveelheid ranitidine slikken. Op basis van de beschikbare informatie is de kans dat zij kanker krijgen door vervuilde ranitidine zeer klein.

Soms worden ranitidinegeneesmiddelen ook gemaakt door een doorleverende apotheek. Het gaat dan om een drank met ranitidine. Deze drank wordt met name gebruikt door kinderen. De grondstof die daarvoor nodig is, valt in sommige gevallen ook onder de terugroepactie. Van één doorleverende apotheek is zeker dat het ranitidinegeneesmiddel dat zij maken schoon is. Dit kan beschikbaar blijven. Van de ranitidinegeneesmiddelen die bij andere doorleverende apotheken worden gemaakt, is nog geen informatie beschikbaar. Daarom worden ook deze ranitidinegeneesmiddelen teruggeroepen. De apotheker benadert de betrokken patiënten.

Vrije verkoop
De ranitidine in de vrije verkoop wordt uit de schappen gehaald. Gebruikers hoeven de geneesmiddelen niet terug te brengen. Bij gebruik volgens de bijsluiter is het risico op kanker zeer klein, kleiner nog dan voor mensen die ranitidine chronisch gebruiken. Mensen die toch liever hun geneesmiddelen willen inleveren, kunnen dat doen bij een apotheek naar keuze. Geneesmiddelen horen niet bij het restafval.

Hoe kon dit gebeuren?
In de zomer van 2018 werd duidelijk dat bij de productie van valsartan NDMA kon ontstaan. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat ook geneesmiddelen die daar op lijken, losartan en irbesartan, een soortgelijke vervuiling bevatte. Voor valsartan en losartan is een terugroepactie gestart, irbesartan was niet in Nederland op de markt. Het onderzoek naar deze soort vervuilingen, nitrosamines genaamd, gaat nog altijd door. Zo is ontdekt dat ranitidine vervuild kan zijn met NDMA. Alle fabrikanten van geneesmiddelen moeten onderzoeken of er nitrosamines kunnen ontstaan in het productieproces. Lees daar meer over op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de EMA.

Tekort
Het is onvermijdelijk dat er (wereldwijd) een tekort zal ontstaan aan ranitidine. De hoeveelheid die bewezen vrij is van NDMA is te klein om te voorzien in de volledige behoefte. Er zijn echter voldoende alternatieve geneesmiddelen beschikbaar.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Modernisering GVS: van uitstel naar afstel

De herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is definitief van de baan. Minister Kuipers vindt de gevolgen voor patiënten, apothekers en voorschrijvers te groot.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens