Meteen naar de inhoud

Subsidieronde Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft een nieuwe subsidieoproep geopend. Het doel is om kennis op te doen over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning, gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Het moet dus gaan om een kwestie die voortkomt uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk in de Wet Langdurige Zorg.

De praktijkkwestie gaat over de relatie tussen de cliënt, naasten/mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Deze kwestie wordt vertaald naar een passende onderzoeksvraag. En vervolgens wordt via praktijkgericht onderzoek gezocht naar antwoorden. Die opgedane kennis wordt vervolgens direct ingezet in de praktijk.

Enkele voorbeelden
Om het wat concreter te maken: denk bijvoorbeeld aan thema’s die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Of een interventie die bijdraagt het aan verstevigen van de eigen regie. Of shared decision making. Andere thema’s kunnen zijn; de organisatie van zorg en ondersteuning t.b.v. de relatie tussen cliënt, naasten/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Of het ontzorgen van mantelzorgers en/of naasten.

Zo draagt het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Evenals aan de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Start met een projectidee
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, moet eerst een projectidee worden ingediend. De deadline daarvoor is dinsdag 03 maart 2020 om 14.00 uur. Pas na een positief advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend.

Samenstelling projectgroep
Deze subsidieronde vraagt om een samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Aanvragers vormen daarom een projectgroep die moet bestaan uit:
– een kennisorganisatie;
– een praktijkorganisatie;
– (vertegenwoordiging van) cliënten;
– (vertegenwoordiging van)  naasten/mantelzorgers;
– zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Overige voorwaarden
De doelgroep betreft zorgbehoevenden die vallen onder of gebruik maken van de Wet langdurige zorg. Er is € 2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op de Wlz extramuraal en € 4 miljoen voor projecten gericht op de Wlz intramuraal. Per project kan maximaal €300.000,- worden aangevraagd. Cofinanciering van minimaal 5%, in kind en/of in cash, is verplicht. De maximale looptijd van projecten is 36 maanden. De projecten dienen uiterlijk 1 december 2020 van start te gaan.

Meer informatie
Zie op de site van ZonMw alle informatie over deze subsidieoproep, waaronder voorwaarden en wijze van aanvragen.

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens