Meteen naar de inhoud

Subsidie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die in een project samenwerken met huisartsen, minimaal één verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal één paramedische discipline kunnen subsidie aanvragen. Met als uiteindelijk doel het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen de drie beroepsgroepen. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze call moet vóór 22 juni 14.00 uur een projectidee zijn ingediend.

Uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein, zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl. Daarbij rijst de vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste georganiseerd kan worden, over de schotten van de zorg heen.

Meerwaarde van samenwerking

De subsidieronde moet antwoord geven op deze vraag. Voor deze call moeten tussen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden van huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici worden gekeken naar de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking, met een beschrijving van het proces van samenwerken, de evaluatie en de verbeterpunten. De meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking moet worden onderbouwd met minimaal één van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid (vanuit de brede benadering van gezondheid), kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Twee miljoen euro

Voor deze subsidieronde is 2 miljoen euro beschikbaar: per project maximaal € 300.000,-. De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden. Tot 22 juni 2021, 14.00 uur is het mogelijk een projectidee in te dienen via ProjectNet.

Wie kunnen aanvragen?

Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal één verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal één paramedische discipline kunnen een aanvraag indienen. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Samenwerking met minimaal twee, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is vereist. 

Meer informatie

Wilt u een aanvraag indienen? Of meer weten over deze call? Zie dan de samenvatting van de call en/of  de volledige subsidieoproep met alle voorwaarden op de site van ZonMw.

Najaarsronde coronavaccinatie

De coronavaccinatie voor specifieke doelgroepen start op 2 oktober aanstaande. Zorgprofessionals kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak bij de GGD maken voor een coronaprik.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens