Meteen naar de inhoud

Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent

De uitgaven aan de farmaceutische zorg via openbare apothekers in het basispakket zijn in 2018 gestegen met slechts 1,1 procent. Als het dure middel Orkambi buiten beschouwing wordt gelaten, is er zelfs sprake van een geringe daling ten opzichte van 2017. In totaal is € 47 miljoen meer uitgegeven en bedragen in 2018 de totale uitgaven € 4438 miljoen.

Die zeer beperkte stijging is opnieuw een behoorlijke meevaller voor de rijksbegroting. Er blijkt vooral een minimale toename van het geneesmiddelengebruik. Opvallend, gezien de toenemende vergrijzing. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (ddd) steeg het gebruik met een half procent, veel minder dan in de jaren daarvoor. Gezien het feit dat de bevolking in 2018 eveneens is toegenomen met een half procent, is het gebruik van geneesmiddelen per persoon dus vrijwel gelijk gebleven.

Orkambi
De meeste openbaar apothekers zullen een toename van de uitgaven niet zonder meer herkennen in de omzetontwikkeling van hun eigen apotheek, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK) in haar berichtgeving. Dat komt omdat de volledige stijging van de uitgaven kan worden toegerekend aan het naar verhouding dure Orkambi. Er is maar een gering aantal apotheken die dit middel verstrekt. Als dit taaislijmziektemiddel, dat pas in het najaar van 2018 is toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs), buiten beschouwing wordt gelaten, is zelfs sprake van een beperkte uitgavendaling. Overigens worden de werkelijke uitgaven aan Orkambi, net als die voor een aantal andere dure, intra- en extramurale geneesmiddelen, niet openbaar gemaakt.

Dalers en stijgers
Het laxeermiddel Macrogol kent de meeste gebruikers, namelijk 1,2 miljoen mensen. De grootste stijger van 2018 was met 7,3 procent colecalciferol (vitamine D3), ter preventie van botontkalking. De grootste daler met bijna 10 procent minder gebruikers is het maagzuurremmer omeprazol.

Het zal niemand verbazen: in 2018 steeg opnieuw het aandeel van generieke middelen. Bijna 78 procent van alle verstrekkingen door openbare apotheken van receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket, betrof een generiek middel. In 2017 was dat ruim 75 procent. De kosten van een maand behandelen met een generiek middel namen toe van € 2,66 in 2017 naar € 2,88 in 2018.

Bijna 2000 openbare apotheken
Per januari 2019 zijn er in ons land 1996 openbare apotheken gevestigd. Daarvan is 92% verbonden aan een keten of een formule. In 2018 zijn er 34 apotheken nieuwgevestigd en 27 hebben de deuren gesloten. In totaal zijn er dus 7 apotheken meer dan een jaar geleden.

In 2018 studeerden 193 apothekers af. Er blijkt momenteel veel belangstelling te bestaan voor de studie. Het aantal eerstejaarsstudenten is met 658 namelijk het hoogste in de afgelopen tien jaar.

Data en feiten
Deze en tal van andere actuele ontwikkelingen binnen de openbare farmacie staan in de uitgave van de SFK: Data en feiten met cijfers over 2018. De cijfers in deze uitgave geven het landelijk geneesmiddelengebruik via openbare apotheken weer. De geneesmiddelenuitgaven betreffen het totaal van de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plús de apotheekvergoeding, inclusief eigen bijdragen door patiënten in het kader van het GVS. Gebruik van geneesmiddelen via apotheekhoudende huisartsen zijn overigens niet opgenomen.

Bron: SFK

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens