Meteen naar de inhoud

Samenwerking VGZ en Connecting Care: Zo kan het ook

Apothekers en zorgverzekeraars steggelen al jaren met elkaar. Over de centen en over de kwaliteit van zorg. FarmaMagazine levert een bijdrage aan die discussie door in iedere editie zorgprojecten in de apotheek te belichten die financieel worden ondersteund door zorgverzekeraars. Projecten die wel werken en laten zien dat apothekers en zorgverzekeraars elkaar kunnen begrijpen. In de eerste aflevering: Coöperatie VGZ en Connecting Care.

shutterstock_62470291-[Converted]Een centrale norm voor de kwaliteit van zorg bij apothekers. En alle zorgverzekeraars zouden deze norm moeten hanteren. Als het aan Jan Broeren, beleidscoördinator van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ ligt zou dat de uitkomst van het project Connecting Care kunnen zijn.

De start
Jan Broeren herinnert zich de start van het project in 2009 nog goed. “Niemand weet wat zorg waard is. Wat mag een interventie kosten? Dat wilden we wel eens weten. Vaststellen van die kosten en die vervolgens opleggen aan de zorgverlener, dat kan een zorgverzekeraar niet alleen. Daarom hebben we apothekers opgeroepen zelf invulling te geven aan de nieuwe rol van de zorgverlener. De resultaten van projecten als Connecting Care dragen bij tot een onderbouwde positie van de apotheker. Overigens werken we ook met Mediq en Service Apotheek samen. Soms moet je je nek durven uitsteken: wij accepteren dat we het allemaal nog niet weten. We willen ruimte bieden aan zorgverleners om gezamenlijk projecten te ontwikkelen terwijl andere zorgverzekeraars zeggen: laat zien wat je kan en daar rekenen we je op af. Maar we moesten wel even slikken bij de financiële paragraaf van het voorstel van Connecting Care: zes uur voor een medicatiereview?”

Eerste resultaten
Paul van Bakel: “Wat is de zorg die de apotheek levert waard? Hoe is dat te meten? We wisten in 2009 geen van beiden hoe we dat moesten doen. In het begin stond het ontwikkelen van kennis centraal. Veel onderzoeken en overleggen. Nu leveren we de eerste concrete resultaten op. Iedere drie maanden zitten we bij VGZ aan tafel en laten we zien wat onze inspanningen concreet opleveren. Zes uur voor een medicatiereview is inderdaad onbetaalbaar voor een zorgverzekeraar. We zijn dan ook gestart met vier uur en brengen dat terug naar twee uur per patiënt. Dat hebben we gedaan door het aantal polyfarmaciepatiënten dat volgens richtlijnen moet worden behandeld terug te brengen van 10 of 12 procent zoals bij collega’s het geval is naar slechts 1-3 procent. Deze groep bevindt zich in een hoog risicogebied. Minder patiënten, maar wel de juiste patiënten. Door onze manier van werken, actieve samenwerking met de voorschrijvers en ondersteuning door vernieuwende ICT, wordt de effectiviteit en de doelmatigheid van onze interventie flink verhoogd. Zo hebben we onderzocht of de combinatie van clopipogel en acetosal is om te zetten naar monotherapie acetosal. Dit bleek in veel gevallen mogelijk te zijn. Resultaat: door deze omzetting wordt de zorg goedkoper en veiliger want de kans op ernstige bloedingen is afgenomen. Of neem het percentage diabetespatiënten dat stopt met de inname van statines. Stoppen betekent voor deze groep patiënten een verhoogd risico op incidenten. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Pharmo in Utrecht, ook een van onze partners, slikt na een jaar nog maar  50 procent van deze groep patiënten de statines. Althans, dat laat de benchmark zien. Bij de apothekers van Connecting Care is de groep therapietrouw echter veel groter:  80 procent slikt na een jaar nog steeds de statines. Zo toon je aan dat door interventies en samenwerking met de eerste lijn een investering in de zorg leidt tot een besparing.”

De hobbels
“Het overleg met andere zorgverzekeraars loopt moeilijker. Die willen eerst bewijzen zien of onze inspanning werkt. Daarnaast dwingen ze ons om verschillende methodieken toe te passen in de apotheek. Denk alleen al aan de hoeveelheid aan tools voor medicatiereviews. Dat werk niet. En natuurlijk de hoeveelheid aan verschillende contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. Meer eenheid in contracten en methodiek leidt tot meer efficiency en dus lagere kosten.”

De toekomst
Connecting Care loopt nu ruim drie jaar. VGZ heeft royaal meer dan een miljoen in het project gestoken, dus substantiële bedragen per deelnemende apotheek. Hoe gaat het nu verder met Connecting Care? Jan Broeren: “Nu stoppen zou betekenen dat je de opgedane kennis weggooit. Dat zou zonde zijn. We praten dan ook nog over de financiering van dit jaar. 2014 moet echter het jaar van de waarheid worden. De kennis opgedaan bij projecten als Connecting Care moet beschikbaar komen voor andere apothekers. Die moeten zich kunnen aansluiten en ook de stap maken naar de toekomst. VGZ heeft er bewust voor gekozen om dit project niet in het standaard contract voor 2013 op te nemen en te verrekenen in een tarief. In de contracten voor 2014 wil ik dat wel doen. Maar dan zijn we er nog niet. Op dit moment stelt iedere zorgverzekeraar zijn eigen kwaliteitsnorm. Dat is voor een apotheek lastig in de praktijk te brengen. Uiteindelijk moeten we toe naar een centrale kwaliteitsnorm. De uitkomst van projecten als Connecting Care helpt wel om uiteindelijk die norm gezamenlijk vast te gaan leggen. Voor een groep voorlopende apothekers hebben we nu conclusies getrokken: zo kan het dus ook. Wat voor deze voorlopers geldt moet uiteindelijk ook gelden voor de rest van de apothekers.”

Doorgroeien
Paul van Bakel is enthousiast over Connecting Care en de samenwerking met VGZ. Zelf invulling geven aan de nieuwe rol van de apotheker, de kwaliteit van zorg verhogen en nog geen gedwongen ontslagen in de apotheek, hij somt de resultaten moeiteloos op. Missie geslaagd? “We zijn nieuwe projecten gestart. Zo hebben we onlangs een app gemaakt zodat de apotheker ook tijdens een gesprek op locatie beschikt over alle medicatiegegevens. Met de online app ziet de apotheker waar sprake is van problemen of afwijkende waarden. De samenwerking met de eerste lijn wordt versterkt. Met POH overleggen we over de medicatiereview, we nemen elkaars taken over. We krijgen al standaard de labwaarden, in steeds meer gevallen ook de indicatie op het recept. Ook wij willen opschalen en meer apothekers erbij betrekken. Maar het moet ook voor ons beheersbaar blijven. We zijn gegroeid van 12 naar 25 apothekers. Daarin zitten ook zelfstandige apothekers die deelnemen aan een ketenapotheek. Deelnemen aan Connecting Care is niet vrijblijvend. Voldoe je niet aan de eisen dan nemen we afscheid. Daarbij speelt de kwaliteitsbeoordeling van het bedrijf Van Herpen een rol. Ik verwacht dat we zullen doorgroeien naar 50 deelnemende apothekers. Heeft een apotheker interesse? Stuur dan snel een mail naar secretariaat@connecting-care.nl.”

Connecting Care en VGZ
Wat is het? Coöperatie VGZ investeert in Connecting Care, een coöperatie van 25 samenwerkende zelfstandige apothekers. Doel is het verhogen van de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van de farmacotherapie aan patiënten met chronische aandoeningen.

Hoeveel kost het? VGZ heeft vanaf de start in 1999 tot nu toe royaal meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in de deelnemende apotheken.

Wat levert het de apotheker op? Per deelnemende apotheek over de gehele periode vele tienduizenden euro’s. De apothekers kunnen hiermee inhoudelijk invulling geven aan het vak van apotheker.

Wat levert het de zorgverzekeraar op? De zorgverzekeraar wordt ontzorgd: niet de zorgverzekeraar maar de zorgverlener zelf geeft op een transparante manier invulling aan zijn rol. Het effect van zijn inspanning is meetbaar en geeft zorgverzekeraar inzicht in wat de investering heeft opgeleverd.

En wat merkt de patiënt ervan? Vernieuwende zorgprocessen die leiden tot aantoonbaar veilige en doelmatige zorg: continue en pro-actieve screening op veiligheid en effectiviteit.

Hoe gaat het verder? VGZ en Connecting Care praten over de financiering van het project in 2013. Verwachting is dat in 2014 meer zelfstandige apothekers zich aansluiten bij Connecting Care. VGZ wil de werkwijze van Connecting Care opnemen in het contract voor 2014.

Tekst: Niels van Haarlem

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens