Meteen naar de inhoud

Samenwerking eerste en tweede lijn in Longnetwerk Helmond en De Peel

Huisartsen aangesloten bij zorggroep PoZoB, apothekers, longartsen en verpleegkundigen werken samen in het Longnetwerk Helmond en De Peel. In regio hebben zo’n 5.000 mensen COPD en bijna 9.000 mensen hebben astma. Dat aantal neemt de komende 5 jaar naar schatting toe met 20 procent. Met de huidige aanpak kan de zorgverlening daar niet meer aan voldoen. Het netwerk zet zich in voor behoud van de longzorg in de regio Helmond en De Peel.

Huisartsen, apothekers en longartsen hebben gezamenlijk gekeken naar de medicijnen en inhalatoren die longartsen en huisartsen (aangesloten bij zorggroep PoZoB) voorschrijven. Er is veel meer aandacht voor welke inhalator past bij een patiënt. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken ten aanzien van de inhalatoren en bijbehorende medicatie, krijgt de patiënt zowel via de huisarts als in het ziekenhuis dezelfde medicatie en instructie. Met de apothekers in de regio zijn afspraken gemaakt over frequentere controle of mensen hun medicatie trouw nemen op het goede moment.

Betere inhalatietechniek
Ook is er meer aandacht voor de techniek waarmee patiënten de medicatie moeten inhaleren. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat 70% van de patiënten dit niet correct doen. Met de juiste inhalatietechniek kunnen de medicijnen beter hun werk doen, waardoor mensen minder last ervaren van hun astma of COPD. De apothekersassistenten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen krijgen hierin scholing, zodat zij op hun beurt beter de patiënten kunnen trainen. Met de juiste inhalatietechniek is het effect van de medicijnen groter, waardoor minder vaak complicaties voorkomen, zoals een longaanval waarbij ziekenhuisopname nodig is.

Nieuw zorgpad voor patiënten met zeer complexe zorgvraag
In het Longnetwerk wordt gewerkt aan een nieuw gezamenlijke aanpak voor een groep patiënten bij wie de ziekte moeilijk onder controle te houden is en die vaak acuut opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Betere zorg die ook kosten bespaart
De gezamenlijke aanpak in de regio heeft als belangrijkste doel de zorg voor longpatiënten te verbeteren. Als patiënten sneller de voor hen beste medicatie krijgen, medicatie beter gebruiken, minder vaak worden opgenomen, bespaart dat veel ongemak en leed. Tegelijk leidt deze aanpak ook tot kostenbesparing.

Bron: Elkerliek Ziekenhuis

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens