Meteen naar de inhoud

Richtlijn en Standaard ‘Langdurige klachten na Covid-19’

De multidisciplinaire richtlijn ‘Langdurige klachten na Covid-19’ is gereed. Deze is versneld ontwikkeld en daarbij waren 26 veldpartijen actief betrokken. De richtlijn is bedoeld voor zorg aan patiënten die na een coronabesmetting langer dan vier weken klachten houden. De richtlijn is opgesteld voor zorgverleners. Daarnaast is op Thuisarts.nl informatie uit de richtlijn in begrijpelijke taal geplaatst.

Klachten na een coronabesmetting zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, benauwdheid, minder goed ruiken of proeven, problemen met bewegen en concentratieproblemen. In de richtlijn ‘Langdurige klachten na Covid-19’ komt aan bod welke aanvullende diagnostiek zinvol is, en wanneer een patiënt in aanmerking komt voor paramedische herstelzorg of psychologische zorg. In dit multidisciplinaire document is er veel aandacht voor afstemming en samenwerking tussen zorgverleners. Huisartsen en medisch specialisten hebben samen gekeken wanneer patiënten beter naar de huisarts of naar het ziekenhuis kunnen gaan. Voor de tweedelijns zorg wordt ook beschreven hoe de gezondheidsstatus van de patiënt in kaart kan worden gebracht. Daarnaast komt aan bod welke specialismen bij voorkeur betrokken zijn bij het multidisciplinaire overleg. 

NHG-Standaard

Binnen dit project is tevens een NHG-Standaard Langdurige klachten na Covid-19 ontwikkeld. Deze Standaard bestaat uit een tekst met aanbevelingen gericht op de huisartsenpraktijk, waarbij voor de onderbouwing wordt verwezen naar de richtlijnmodules die betrekking hebben op de eerste lijn. 

‘Heel belangrijk’

Minister Kuipers van VWS nam de richtlijn op 22 maart in ontvangst. Met enthousiasme, zo blijkt. ‘Deze richtlijn helpt zorgverleners om patiënten met langdurige klachten na corona beter te begeleiden en behandelen. Ook bevordert het de erkenning en herkenning van dit ziektebeeld, heel belangrijk dus! Mooi om te zien hoe hier multidisciplinair aan is gewerkt door verschillende partijen’, aldus Ernst Kuipers. 

E-learning en webinar

De ontwikkeling van de richtlijn is op initiatief van het NHG, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Long Alliantie Nederland (LAN). Binnenkort komt er een e-learning voor zorgprofessionals over deze richtlijn en wordt er een webinar georganiseerd.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens