Meteen naar de inhoud

Rekentool biedt inzicht in de financiële consequenties van innovaties

Implementatie van nieuwe zorg heeft bijna altijd financiële gevolgen. ZonMw heeft een Budget Impact Analyse (BIA) laten ontwikkelen. Een BIA brengt de verwachte verandering in uitgaven in kaart als gevolg van implementatie van nieuwe zorg. Maar ook van eventuele de-implementatie van bestaande zorg. Een BIA richt zich op de vraag of de implementatie ‘daadwerkelijk financierbaar’ is.

Er bleek behoefte aan een eenvoudige handleiding voor het uitvoeren van een BIA. ZonMw heeft daarom een leidraad met rekentool laten opstellen. Niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor gebruikers als zorgprofessionals, budgethouders, overheden en zorgverzekeraars. Doel is het veld beter te faciliteren om de financiële consequenties van toepassing van kennis uit doelmatigheidsonderzoek inzichtelijk te maken en verder te brengen in de praktijk.

Afwegingen

Een positieve uitkomst op de gezondheid van patiënten vormt de basis voor de afweging om een interventie te implementeren of te de-implementeren. Daarnaast is de totale benodigde investering vanuit de samenleving, zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder – ofwel de budgetimpact – een tweede relevante afweging.

Ermee aan de slag

Bent u bezig met een BIA of verwacht u binnenkort een BIA te gaan maken? Gebruik dan de ZonMw-rekentool. De rekentool (excel), de leidraad (pdf) en de BIA-tool als voorbeeld (excel) vindt u op de BIA-website van ZonMw.

ZonMw verneemt vervolgens graag uw ervaringen omtrent de bruikbaarheid van de rekentool én de leidraad via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens