Meteen naar de inhoud

Regionaal convenant voor digitale receptenuitwisseling met tweede lijn

Diverse apothekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken werken aan het digitaal uitwisselen van recepten ter vervanging van het traditionele recept op papier. Dat dat in dit digitale tijdperk hoog tijd is, daarover is iedereen het wel eens.  De KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers daarom op om in samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een regioconvenant op te stellen. Zo’n convenant moet het veilig digitaal uitwisselen van recepten waarborgen. Daartoe is een model-regioconvenant beschikbaar gesteld.

Het model-regioconvenant bevat daarin mogelijke beheerafspraken, taakomschrijvingen en uitgangspunten.

Voorwaarden
Digitale uitwisseling van recepten is toegestaan, mits er wordt gewerkt conform een aantal afspraken zoals omschreven in het convenant. De KNMP, NVZ en ZKN bespreken momenteel met de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) hoe deze werkwijze (die bij huisartsen al sinds jaar en dag uitmaakt van de dagelijkse praktijk) officieel kan worden verankerd in de tweedelijnszorg. Zie hierover de berichtgeving bij de KNMP.

Past in het VIPP
De KNMP werkt in samenwerking met VWS aan het VIPP-programma: het Versnellingsprogramma Informatie‐uitwisseling Patiënt en Professional. Dit programma beoogt bevordering van de medicatieoverdracht in de keten, tussen apothekers en andere zorgverleners, tussen apothekers onderling en tussen apothekers en patiënten. En de farmaceutische zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Daarmee is uiteraard rekening gehouden bij het opstellen van het model-regioconvenant. Meewerken aan een regioconvenant en de implementatie van het elektronisch receptenverkeer leidt niet tot uitsluiting van VIPP-farmacie en doet geen afbreuk aan het realiseren van de gestelde VIPP-doelen. 

Eerste stap
Zorgsectoren werken aan een veilige, adequate en gefaseerde implementatie van het Medicatieproces 9.0. Elektronisch receptverkeer is hierin de eerste stap. Het digitaal uitwisselen van stopberichten, labwaarden en Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA’s) volgen in de latere fases van het implementatietraject van Medicatieoverdracht 9.0.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens