Meteen naar de inhoud

Regels inzage medisch dossier versoepeld

Inzage in het medisch dossier is toegestaan, als een coronapatiënt zelf niet in staat is om die toestemming te geven. Als een patiënt ter plekke mondeling akkoord gaat, mogen artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp eveneens het medisch dossier bij de huisarts inzien. Let op: van mensen die eerder toestemming hebben geweigerd, kunnen zorgverleners de gegevens niet inzien, ook als zouden de patiënten dat in de gegeven omstandigheden wel willen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit laten weten in een brief aan de minister van Medische Zorg. De minister is bezig met een regeling voor tijdens de coronacrisis. Dit plan moet het mogelijk maken om zonder expliciete toestemming van patiënten medische dossiers te raadplegen via elektronische uitwisselingssystemen, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Boordeling behandeling

Patiënten komen tijdens de coronacrisis vaak bij een andere arts terecht dan hun eigen huisarts. Bijvoorbeeld op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.Die arts moet vervolgens beoordelen welke behandeling de patiënt nodig heeft. Hiervoor moet de arts weten of de patiënt een verhoogd risico loopt door bijvoorbeeld hartproblemen. Deze medische informatie staat in het dossier van de huisarts.

Die beoordeling gaat nu te langzaam, stelt de minister. Dat komt omdat artsen het medisch dossier van een deel van de patiënten niet via een elektronisch uitwisselingssysteem kunnen bekijken. Dit mocht tot nu toe namelijk alleen als een patiënt hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er zijn echter heel veel mensen die nooit een dergelijke keuze –wel of geen toestemming- hebben gemaakt.

Privacy patiënten respecteren

De AP begrijpt de wens om de regels te versoepelen. Tegelijkertijd wijst de AP erop dat óók tijdens crisistijd de privacy van patiënten moet worden gerespecteerd.Medische gegevens zijn gevoelige gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgaanbieders uiterst zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan.

Gevolgen voor patiënten

Voor degenen die al toestemming hebben gegeven of hebben geweigerd, verandert er niets. Hun keus blijft gerespecteerd. Voor de grote groep die nog geen keuze heeft doorgegeven, is het nu mogelijk dat de medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Het gaat daarbij niet om hun hele medische dossier, alleen om de professionele samenvatting. Daarvoor moeten patiënten ter plekke op de huisartsenpost of de SEH hun toestemming geven, en dat kan ook mondeling. Is iemand niet in staat om ter plekke toestemming te geven? Bijvoorbeeld omdat diegene bewusteloos is? Dan mag de arts zonder toestemming van deze patiënt het medisch dossier bekijken.

Nadenken over keuze

De AP raadt mensen aan om juist in deze tijd goed na te denken over hun keuze. Degenen die toestemming hebben geweigerd, moeten zich realiseren dat zorgaanbieders hierdoor mogelijk cruciale informatie missen.Wie eerder toestemming heeft geweigerd, kan dat namelijk niet ter plekke op de HAP of SEH ongedaan maken. Het is dan onmogelijk om het medisch dossier te bekijken, omdat dit niet is opgenomen in het elektronische uitwisselingssysteem.

Keuze aanpassen

Mensen die hun keuze willen wijzigen, moeten dat vooraf doen. Dit kan via de huisarts of de website Volgjezorg.

Kosten migrainemiddelen verdubbeld

De toelating eind 2021 van CGRP-remmers in het basispakket voor patiënten met chronische migraine heeft geleid tot een verdubbeling van de uitgaven van migrainemiddelen

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens