Ga naar de inhoud

Reactie op: Het eerste uitgifte gesprek moet geen eenrichtingsverkeer zijn

Reactie van apotheker Lukas R. Brill, van Apotheek Helpman te Groningen op het artikel ‘Het eerste uitgifte gesprek moet geen eenrichtigingsverkeer zijn’ van 10 september:
De Gier becommentarieert in dat interview de bevindingen van de Consumentenbond zoals dat gepubliceerd werd in het augustusnummer van het door hun uitgegeven blad. In die publicatie wordt gesteld dat er maar 1 van de onderzochte 40 apotheken voldeed aan de eisen die aan de informatie bij een eerste uitgifte gesteld worden.
Het is jammer dat de Gier kennelijk niet de moeite heeft kunnen nemen de tekst van het bewuste onderzoek te bestuderen, alvorens commentaar te geven.
Hij had dan kunnen zien dat de consumentenbond zijn cijfers baseert op zo’n 10 punten waaraan de informatie bij een eerste uitgifte volgens de consumentenbond altijd moet voldoen. Werd aan een van die punten door een apotheek niet voldaan, dan werd dat als “niet voldaan aan de eis” geteld.
Hier wreekt zich het feit dat het de Gier geheel aan praktische ervaring ontbreekt. Had hij die wel gehad, dan had hij geweten dat er in de apotheek geen robots werken die te allen tijde alle 10 punten benoemen. Dat is vaak ook niet nodig of wenselijk. Het kan voorkomen dat niet alle 10 uitgifteregels worden benoemd:
• In een volle apotheek is (het gebrek aan) privacy vaak de reden om niet alle punten in extenso door te nemen. De Gier meldt dat uit onderzoek blijkt dat patiënten die uit de spreekkamer van de (huis)arts komen direct alweer de helft van het gesprek met de huisarts zijn vergeten. Het is de vraag wat een patiënt nog weet van de eerste uitgifte informatie bij het verlaten van een (drukke) apotheek.
• Heel veel middelen lenen zich ook niet voor uitgebreide informatie aan de balie. Denk bijvoorbeeld aan oncolytica, medicijnen voor intieme delen, HIV middelen enz.
• Wanneer iemand medicijnen ophaalt voor de buurvrouw, dan dient de apotheek zich alleen te beperken tot schriftelijke informatie, waarin duidelijk staat aangegeven dat de patiënt bij vragen of onduidelijkheden altijd de apotheek kan bellen
• Bij bezorgingen geldt hetzelfde als in bovenstaand punt.
De Gier gaat er ook geheel aan voorbij dat de NZa het tarief van de Eerste Ter Handstelling heeft ongenoemd naar een Eerste Terhandstellings Gesprek. Ondanks herhaalde bezwaren van de KNMP heeft de NZa deze naamsverandering eind 2013 doorgedrukt.

In de ogen van de Gier is de informatie bij de eerste terhandstelling ook teveel een instructie. Volgens hem is een instructie geen gesprek en dat klopt ook wel, als je ervan uitgaat dat zelfs een tweede terhandstelling zeker een kwartier dient te duren, zoals hij in eerdere publicaties heeft betoogd. Dat hij het tarief voor de eerste terhandstelling adequaat noemt, geeft wel aan dat het zeer wenselijk zou zijn als de Gier eens in het veld ging kijken!
Hij is bij dezen hartelijk uitgenodigd om bij ons eens in de apotheek te kijken hoe het in de praktijk gaat.

Lukas R. Brill, apotheker
Apotheek Helpman
Groningen

Foto (kleur) COVID-vaccin

Bijwerkingen na COVID-19-vaccinaties

In een korte periode ontving Lareb veel meldingen van bijwerkingen na COVID-19-vaccinaties. Het bijwerkingencentrum maakte een overzicht van deze bijwerkingen en bekeek de invloed van de verschillende vaccinatieschema’s en -momenten op het bijwerkingenpatroon.

Portret (kleur) Yvette van Brouwershaven

‘Als twaalfjarige ondervond ik hoe belangrijk goede voorlichting is’

Beherend apotheker Yvette van Brouwershaven uit Zwolle is niet geheel toevallig kaderapotheker diabetes en lid van de Special Interest Group Diabetes van de KNMP. Ze vindt het belangrijk dat mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes goed over hun ziekte en medicatie geïnformeerd worden.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens