Meteen naar de inhoud

Pact wordt steeds slagvaardiger

Pact is het jongste landelijke apothekerscollectief dat zich richt op de zelfstandige apothekers. Pact is in juli 2012 opgericht en nu drie maanden oud. Tijd om eens te informeren hoe het er voor staat. Jan Dirk Jansen, bestuurslid Pact, vertelt over de ontwikkelingen en verwachtingen van het jongste landelijke apothekerscollectief voor de zelfstandige apothekers.
Afgelopen zomer is de coöperatieve vereniging Pact opgericht. Kunt u nog eens uitleggen wat de belangrijkste principes hierachter zijn?
Pact biedt de zelfstandige apothekers een onafhankelijk en professioneel samenwerkingsplatform bij de onderhande­lingen over een eerlijk basiscontract. Onze basisprincipes zijn: on­afhankelijk­heid, meebeslissingsrecht en lage kosten. Wij bieden de zelfstandige apothekers of regionale groepen van zelf­standige apothekers een onafhankelijk professioneel plat­form. Het collectief is van, voor en door apothekers. Dit houdt in dat onze leden samen de baas zijn en dat zij het hele onderhandelingstraject meepraten en meedenken. Dat is uniek. Onze onderhandelingen worden gevoerd door ingehuurde professionals, door getalenteerde leden-apo­thekers of door vertegenwoordigers van regionale clubs van apothekers. Deze keuze maken de leden samen. Bij alle andere collectieven zijn de onderhandelingen een black box; aan het einde van de rit is het afwachten wat eruit komt. Naast onderhandelen voor 2013 is een andere belangrijke doel­stelling om Pact nog groter te maken zodat we stevig aan tafel zitten bij alle zorgverzekeraars. Logische con­sequentie van deze visie is dat je geen buitensporige kwaliteits­drempels in de toetreding legt, de kosten zo laag mogelijk houdt, zo min mogelijk verplichtingen aan de leden oplegt en van enige vorm van koppelverkoop afziet.

Hoe zit dat dan met de verplichte deelname van Pact leden aan Pluriplus, een dochteronderneming van Pluripharm?
Dat is inderdaad de enige verplichting die Pact momenteel aan haar leden oplegt. Onze vereniging heeft nu eenmaal ondersteuning nodig bij de backoffice, bij de onderhandelingen, bij de doorberekeningen van contracten en bij het ontwikkelen van een uniform extra zorgaanbod voor eventuele plus contracten. Om dat als vereniging helemaal zelf op te zetten is te kostbaar. Pact koopt deze ondersteuning daarom in bij een derde partij maar is geheel vrij om dat op een andere manier te regelen. Pact heeft geconstateerd dat Pluriplus op dit moment verreweg de goedkoopste aanbieder van deze diensten is en geheel los staat van de activiteiten van de groothandel. Daarbij stelt zij haar zorgondersteuning separaat ter beschikking aan alle apothekers ongeacht het inkoopkanaal of de formule.

Stromen de leden al toe?
We merken steeds weer, bijvoorbeeld tijdens het afgelopen KNMP congres, dat zelfstandige apothekers zeer sympathiek staan tegen­over onze basisprincipes; de onafhankelijkheid, het kunnen mee­beslissen en de lage contributie. Als er twijfel bestaat dan zit deze vaak in de onbekendheid met de vereniging en of Pact wel groot genoeg is om een vuist te maken. Als ik kijk naar het huidige ledenaantal en naar de pijplijn met concreet geïnteresseerden dan verwacht ik dat we dit jaar afsluiten met meer dan 100 leden. De groei verloopt daarmee volgens onze verwachtingen.

Wordt de belangenbehartiging niet te veel versnipperd?
Er zijn vier grote landelijke zorgverzekeraars waar iedereen beducht voor lijkt te zijn. Waarom zouden vijf grote landelijke apothekerscollectieven dan teveel zijn? Wij vinden het eerder een zorg dat er nog honderden niet georganiseerde zelfstandige apothekers rondlopen die bovendien Pact nog onvoldoende kennen. Er is daarmee meer dan voldoende ruimte voor een tweede grote vereniging die exclusief de belangen behartigt van de zelfstandige apothekers. Het is ook goed dat er iets te kiezen valt. Dat laat onverlet dat er een risico bestaat dat apothekerscollectieven zich tegen elkaar laten uitspelen. Pact is daarom een warm voorstander van een constructief overleg en een goede samenwerking met de andere collectieven; NFZ, Kring en de apotheekketens. Uiteraard binnen de kaders van de mededingings­wetgeving. Het Pact bestuur ziet de andere collectieven ook in de eerste plaats als collega’s en niet als concurrenten. Als het om de uitgangspunten voor de basiscontracten gaat, is er immers meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.

Hoe wil Pact zich onderscheiden als het gaat om het zorgaanbod?
Het draait nu allereerst om een goed basiscontract. Maar mocht dat lukken dan zetten we de Nexus Medicatie Check (NMC) in voor de onderhandelingen over het pluscontract. Maar dan wel op basis van een eerlijk tarief.

Wat houdt NMC precies in?
Nexus Medicatie Check (NMC) is voor ons ontwikkeld door Pluriplus. NMC is het intelligente deel van de software, de data komen uit Nexus. Nexus is een datawarehouse die wordt gevoed vanuit de apotheekinformatiesystemen van onze leden. Over al deze prescriptie gegevens worden dagelijks en tegelijker­tijd diverse searches uitgevoerd op het gebied van persistentie, compliance, ontbrekende en overtollige medicatie, inter­acties en contra-indicaties. En, interessant voor verzekeraars, searches om onnodig dure medicatie op te sporen. De gesignaleerde verbetermogelijkheden worden gebundeld per patiënt. De apotheker die de data heeft geleverd kan, als enige, via een beveiligde internetportal de door NMC gesuggereerde zorginterventies afhandelen. De eindbeoordeling van de signalen door de apotheker, de arts en de patiënt worden met codes vastgelegd in het dossier in Nexus. Dit is dan weer de basis voor rapportages en afrekeningen door de zorgverzekeraar.

Is NMC exclusief voor Pact leden?
Nee, wij hebben geen exclusief contract met Pluriplus. De Nexus Medicatie Check is beschikbaar voor alle geïnteresseerde zelfstandige apothekers. Dat juichen wij ook toe. Hoe meer apothekers afnemen, hoe lager de kosten. Dat is belangrijker voor onze leden dan exclusiviteit.

Hoe gaat het met de onderhandelingen?
Een goed basiscontract voor 2013 is nu het allerbelangrijkste en de standpunten liggen nog ver uiteen. Dit maakt de onderhandelingen niet makkelijker. Wij bieden in de eerste week van november namens onze leden en aangeslotenen een contract aan op basis van de KNMP uitgangspunten. Hierbij houden we rekening met een aantal principiële bezwaren van onze leden tegen de huidige contracten. Veel meer kan ik er op dit moment niet over zeggen behalve dat ik verwacht dat het spannend zal worden.

Informatie en aanmelding;
www.apothekerspact.nl

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens