Meteen naar de inhoud

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

Pact-CMYKDe coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld.

Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland.

Pact bijna verdubbeld in leden
Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven.
Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment.

Nexus Medicatie Check (NMC)
NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan inloggen en deze interventies op systematische en efficiënte wijze afhandelen (zo nodig bespreken met arts en patiënt), vastleggen en rapporteren. Daarnaast kent NMC een speciale applicatie om de afhandeling van de medicatiebeoordelingen een stuk eenvoudiger te maken. De onderscheidende afspraken met de zorgverzekeraars zijn of worden allen geprogrammeerd in NMC. De apotheker kan in januari dus direct aan de slag met de patiënten en de interventies die NMC op basis van de contractafspraken heeft geselecteerd.
Daarnaast is NMC bij uitstek geschikt voor de uitvoering van de afspraken in de diverse basiscontracten zoals die over de 18 MFB’s van Achmea, de ZiZo-indicatoren en de checks op de weekmedicatie. Op www.apothekerspact.nl treft u een leuke, korte en informatieve animatie aan over NMC. Hiermee krijgt u een aardige indruk van de werkwijze en de mogelijkheden.

Pact groeit door
Pact staat nu duidelijk op de kaart en de uit onderhandelde contracten voor 2014 zijn door de apothekers goedgekeurd op de algemene ledenvergadering. Dat wil niet zeggen dat hiermee het werk gedaan is. Dat begint nu eigenlijk pas. Iedereen weet dat de apotheekmarges de afgelopen jaren sterk gekrompen zijn en dat openbare apotheken in toenemende mate in de problemen raken. Geen enkel collectief heeft dat tij nog kunnen keren. Er liggen wat Pact betreft dus nog een drietal grote uitdagingen. Ten eerste om te laten zien dat de apotheken die meedoen aan Pact in staat zijn om de extra zorg die gecontracteerd is, ook waar te maken. Ten tweede om een strategie te formuleren die er toe leidt dat een apotheek die goede zorg levert, een betere beloning krijgt. En tenslotte om de vereniging nog een slag te laten groeien waardoor wij onze doelstellingen; verbetering van de farmaceutische zorg en een betere vergoeding, nog meer kracht kunnen bijzetten.

Voor het bereiken van deze doelstellingen zullen de leden en het bestuur van Pact zich in 2014 opnieuw maximaal inzetten. Een nog sterkere, lees grotere vereniging, zou daarbij helpen. U kunt via de vereniging uw stem laten horen en meebeslissen over zaken als zorgaanbod, tarieven en voorwaarden voor de contractering van 2015. Als u nu een basiscontract heeft en zich aansluit bij Pact kunt u bovendien voor de meeste verzekeraars nog meedoen aan de additionele afspraken voor 2014.
Wij willen u daarom bij deze graag uitnodigen om eens na te denken over aansluiting bij uw collega’s die al eerder voor Pact kozen. Indien u vragen heeft of lid zou willen worden, neemt u dan s.v.p. contact op met het secretariaat van Pact via info@apothekerspact.nl of bel  085 201 06 15. Of informeert u eens bij een collega uit de buurt die reeds bij Pact aangesloten is. Wij ontvangen u graag in onze vereniging.

Het bestuur van Pact

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens