Ga naar de inhoud

Overeenstemming over belangrijke rol van kaderhuisartsen

Kaderhuisartsen verbeteren de kwaliteit van de huisartsenzorg. Ze zijn toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zo zorgen ze voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen.

Dit is de gezamenlijke conclusie na de gesprekken van huisartsenkoepels en universiteiten over de rol en positionering van de kaderhuisarts. InEen, LHV, NHG en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH) hebben gekeken naar de herpositionering en de rolinvulling van kaderhuisartsen, met als inzet te komen tot een gezamenlijke visie.

Aandachtsgebieden
En dat heeft geleid tot overeenstemming over de belangrijke rol van kaderhuisartsen. De uitkomst is dat alle koepels onverminderd het belang van de kaderhuisarts zien. De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg door:

  • regionale samenwerking te stimuleren en te verbeteren;
  • aandacht te hebben voor kwaliteitsverbetering van praktijkvoering;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen;
  • het geven van (na)scholing;
  • een bijdrage te leveren aan onderzoek en innovatieve ontwikkelingen.

 

Brugfunctie in samenwerking
Nog niet zo lang geleden is de kernwaarde ‘gezamenlijk’ toegevoegd aan de kernwaarden van de huisartsen. De koepels zien daartoe juist een rol voor de kaderhuisartsen, omdat zij zijn ingebed in lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Binnen die samenwerkingsverbanden kunnen collega’s hen consulteren.

Eenheid in opleiding
Wel stellen partijen dat er in de opleiding van kaderhuisartsen meer eenheid moet komen op het gebied van de generieke vaardigheden, zoals samenwerking, wetenschap, scholing en advies. Het NHG en het UNH gaan hierover in gesprek met de opleidingscoördinatoren.

Het volledige standpunt van InEen, LHV, NHG en UNH over de positie en rol van de kaderhuisarts staat op de NHG-website.

Kosten migrainemiddelen verdubbeld

De toelating eind 2021 van CGRP-remmers in het basispakket voor patiënten met chronische migraine heeft geleid tot een verdubbeling van de uitgaven van migrainemiddelen

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens