Meteen naar de inhoud

Over bronhoederschap, gestold wantrouwen en meer

Kees-van-der-Graaf_FarmaMagazineDe introductie van collega-apothekers is soms ronduit veelbelovend te noemen. Zoals die van Kees van der Graaf: ‘Kees is apotheker van Alphega Apotheek De Drie Stellingen en directeur R&D SPiTS in Oosterwolde. Hij verdient respect omdat het een enorme vernieuwer is. Eerst binnen zijn eigen apotheek en vervolgens met het opzetten van baxterbedrijf SPiTS. Op dit moment houdt hij zich bezig met de vormgeving en de organisatie van gegevensuitwisseling en medicatiebegeleiding van patiënten. Verder is het ook nog een uiterst aimabele man.’ Kees lacht bescheiden: “Ik krijg er een kleur van.” Een gesprek met een apotheker die zijn sporen inmiddels heeft verdiend, vastgelegd in een artikel dat veel te kort is. 

We hebben afgesproken bij baxterbedrijf SPiTS. Aan de deur van de directiekamer hangt een bordje: Kees van der Graaf, directeur R & D. Kees: “R & D staat voor Raad en Daad, Research en Development of  Rellen en Drammen. Ik ben werkzaam voor SPITS en ‘adviseur’ voor de apotheek in Oosterwolde en Appelscha. Ik ben in 1984 aan de slag gegaan als apotheker en heb het begrip farmaceutische patiëntenzorg handen en voeten geven, concreet gemaakt. Daarnaast heb ik geholpen met het opzetten van het farmaceutisch elektronisch patiëntendossier. De High Tech en de High Touch zeggen ze wel eens.”

Hoe heb je deze ambities concreet gemaakt?
“Door op mijn billen te gaan zitten en na te denken. Door te praten met collega’s in de zorg, medewerkers en patiënten. Door bij andere ondernemers te kijken en te leren, door uit te proberen en soms op je snufferd te gaan. En ook door jezelf niet te onderschatten. Ik weet heel goed hoe het is om je beroerd te voelen en hoe je schroom ervaart als je vragen wilt stellen. De balie in onze apotheek, helaas uniek in zijn soort, is een voorbeeld van een concrete uitwerking van die gedachte. Het is een balie, waar je in privacy als patiënt één op één kunt praten met de medewerker van de apotheek. De baxterfabriek SPiTS die ik mee heb opgezet, is ook een concreet voorbeeld van farmaceutische patiëntenzorg.”

Je geeft ook inhoud aan je vak door buiten je eigen beroepsgroep te kijken?
“Zeker. Kennis doe je op tijdens je studie, cursussen, workshops, congressen, door het lezen van vakliteratuur. Kunde niet zozeer, die heb ik vooral buiten het apothekerscircuit opgedaan bij een organisatieadviseur, een coach, een psycholoog en een trainer. Op dit moment volg ik een cursus systemische interventies voor conflicten in organisaties van Joep Choy: ‘De vraag op het antwoord’. Het gaat over de vragen op de antwoorden die mensen hebben gegeven. Wat is de achtergrond van hun vraag? Gaat het over de inhoud, of speelt er iets op relatievlak. De achtergrond van de vraag kan een nieuw licht op een zaak werpen. Dit ontdekken kan een wending geven aan een proces en daarmee een schokeffect te weeg brengen, waardoor je uit een impasse kunt komen. Een van de dingen die ik daar geleerd heb is een fenomeen dat ik veel terugzie bij collega-apothekers. Het gaat over de gevolgen van een slechte relatie. Naarmate de relatie slechter is, ben je bijna verplicht om meer afspraken te maken. Ik noem dat relaties die zijn gebaseerd op ‘gestold’ wantrouwen. Wanneer je in het contact met anderen niet voldoende bewust bent van hoe je relatie met anderen is, kun je vergeefs bezig zijn. Zo heeft het geen zin om werkafspraken te maken met mensen waarmee geen vertrouwensband is. Dit fenomeen zie je in het groot gebeuren in de politiek, en zie je ook terug tussen apothekers en zorgverzekeraars. Apothekers denken dat zorgverzekeraars negatief naar apotheken kijken en andersom ook, ze houden elkaar daarmee gevangen. En deze twee partijen moeten samen om tafel om afspraken te maken, die ze constructief gaan uitvoeren? Dat lukt niet, dat is een utopie. Je zult dus eerst de relatie op orde moeten brengen, het wantrouwen wegnemen, dan pas kun je afspraken samen maken die zullen werken. Apothekers voelen zich gekwetst door zorgverzekeraars. Vanuit die houding is het moeilijk, zo niet onmogelijk iets op te bouwen. Wij als apothekers moeten bedenken dat we zelf participeren in die slechte relatie. Stap af van de gedachte dat je kansen schept met het aanspannen van juridische processen, of met het opstellen van inhoudelijke contracten, met partijen waar je niet van houdt. Zet in op creëren van goede relaties, dat schept kansen.”

Deze baxterfabriek is zo’n voorbeeld van zo’n kans?
“We zijn dit bedrijf twaalf jaar geleden begonnen: medicijnuitgifte op maat. Vanuit dezelfde grondgedachte waarom ik apotheker ben geworden: ik hou van het apothekersvak en ik wil graag een goede zorgverlener zijn. Deze fabriek geeft toegevoegde waarde aan medicijnen. Ondanks het feit dat verpakken in medicijnrollen duurder is dan verstrekken in doosjes, zijn zorgverzekeraars bereid om extra te betalen voor de bewezen gezondheidswinst. De medicatietrouw neemt toe en de kans op foute inname verkleint, daarnaast  neemt de verspilling van geneesmiddelen af.”

Zie je nog meer kansen liggen?
Lacht “Ha, ha. Ja hoor. Patiënten en zorgverleners hebben meer en meer behoefte aan goede en actuele informatie over de medicatie. Daar ligt een taak voor apothekers. Wij als apothekers moeten zorgen dat het geneesmiddelendossier op orde is. Wij kunnen als huisapotheker, het ‘bronhoederschap’ voeren voor de patiënt, zodat goede medicatie-overdracht in en tussen, eerste lijn en in tweede lijn gegarandeerd is. De huisapotheker zorgt ervoor dat de geneesmiddelengegevens op orde zijn en blijven en beschikbaar zijn bij een opname, een consult bij een specialist, of bij een bezoek aan een andere  apotheek. Wij kunnen dat medicatiedossier onderhouden in nauw overleg met de patiënt en het ook voor hem toegankelijk maken en zo samen up-to-date houden. Wij zorgen voor de patiëntveiligheid door continue bewaking en begeleiding, dat is het hoeden. Patiënten kunnen een abonnement nemen op dit bronhoederschap. Wij als apothekers moeten dit enthousiast en professioneel over het voetlicht gaan brengen, zodat andere zorgverleners en patiënten ons gaan vrágen om deze medicatiebegeleiding op ons te nemen.  Wat mij nu te doen staat is het mede definiëren van wat dit bronhoederschap inhoudt. Met apothekers bespreken wat het is om een huisapotheker te zijn. Net zoals ik destijds mee heb geholpen aan het definiëren van farmaceutische patiëntenzorg. En daarmee zijn we weer terug bij waar we dit gesprek zijn begonnen.”

Motto van Kees van der Graaf (57):
‘Bekijk je omgeving in de context van relaties. Bouw eraan en onderhoud ze, dan krijg je de mooiste dingen voor elkaar. Lukt het niet, dan moet je accepteren dat op inhoudsniveau communiceren niet zinvol is, zolang je de relatie niet wederzijds op orde hebt.’

Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens