Meteen naar de inhoud

Op weg naar passende zorg

Zonder ingrijpen zijn de kosten voor de zorg over 20 jaar verdubbeld. Passende zorg moet deze kostenstijging afremmen en moet daarom de norm zijn. Dat kan door alleen te betalen voor waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Dat is de kern van het adviesrapport van de NZa en Zorginstituut Nederland.

Dit rapport: ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ is eind november verstuurd naar minister Van Ark voor Medische Zorg. Het schetst de noodzakelijke randvoorwaarden om het zorgstelsel zo te laten functioneren dat passende zorg de norm wordt. Door de gezondheid en het functioneren van het individu als uitgangspunt te nemen, ontstaat gepast gebruik van zorg en wordt ‘verspilling’ door onnodige of niet-effectieve zorg voorkomen. Het moet gaan om zorg die samen met de patiënt tot stand komt. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek en gaat niet over ziekte, maar over gezondheid en preventie. Maar dat zal tegelijk gepaard gaan met pijnlijke keuzes.

Niet alle gewenste zorg

Het advies spreekt over ‘gelijkgerichtheid’. Ofwel: de neuzen van alle betrokken partijen moeten in dezelfde richting gaan wijzen om de problemen in de zorg aan te pakken. En onder die partijen vallen niet alleen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en overheden, maar alle Nederlanders. Want inmiddels werken er in de zorgsector meer dan een miljoen mensen, en iedereen maakt wel gebruik van de zorg. Men moet beseffen dat er geen automatisch recht bestaat op álle gewenste zorg, benadrukken de opstellers. Het beschikbare geld moet zinvol worden besteed, alleen aan passende zorg, om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Pakketbeheer en bekostigingssyteem

Het Zorginstituut en de NZa gaan hun instrumenten voor pakketbeheer en bekostiging van zorg inzetten om deze transitie te bewerkstelligen. Als pakketbeheerder wil het Zorginstituut ervoor zorgen dat bestaande zorg die bewezen niet-effectief is, uit het basispakket gaat. Daarnaast wordt ingezet op het versneld tot het pakket toelaten van innovatieve digitale zorg en zorg gericht op preventie.

De NZa neemt het bekostigingssysteem onder de loep. Dat is nu nog gericht op de kosten per behandeling, wat tot verkeerde productieprikkels leidt. In een stelsel van passende zorg is het streven dat er straks wordt betaald voor gepast gebruik van zorg die bijdraagt aan iemands kwaliteit van leven.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens