Meteen naar de inhoud

Basis-PGO voor betere ontsluiting van medische gegevens

Demissionair minister Kuipers wil de implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) versnellen. Hij constateert dat het lastig is om alle gegevens uit een medisch dossier compleet in de PGO’s te krijgen en wil daarom deze gegevens completer, sneller en gebruiksvriendelijker ontsluiten.

Dat schrijft Kuipers in zijn brief aan de Tweede Kamer. Om dat te bereiken, wordt ingezet op drie onderdelen: meer sturing en regie (de technische basis, maar ook de ontsluiting van de gezondheidsgegevens die de overheid zelf verzamelt), de zorgpartijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) actief meenemen en de PGO’s anders financieren. 

Komen tot een basis-PGO
Kuipers stelt dat de ontwikkeling van een publieke generieke inzagefunctie (een vorm van basis-PGO) noodzakelijk is. Data moeten voor alle burgers op dezelfde manier toegankelijk worden gemaakt, zodat zij altijd de beschikking over hun eigen gegevens hebben. Ook kan met die inzagefunctie in de toekomst beter worden aangesloten op andere vormen van gegevensuitwisseling.

‘We kiezen voor deze aanpak ten behoeve van de ontsluiting van de gegevens rond zorg en gezondheid die de overheid zelf verzamelt en gaan simultaan ook voor de zorgsectoren aan de slag. Hierbij kunnen de huidige al naar PGO’s ontsloten gegevens van onder andere huisartsen en ziekenhuizen eveneens worden opgenomen in de generieke inzagefunctie’, aldus de minister in zijn brief.

Met de zorgpartijen is een aparte IZA-werkgroep voor PGO’s opgericht om te zien hoe de herijkte visie op PGO’s nader vorm kunnen worden geven.

Bekostiging
Voor de bekostiging van deze publieke invulling wil Kuipers eerst korte marktconsultatie houden over de financieringsvorm. Het doel hierbij is verdere standaardisatie, doorontwikkeling en het gebruiksvriendelijker maken van de PGO’s en het blijvend mogelijk maken van uitwisseling van gegevens.

MedMij
Een andere belangrijke aanpassing is de publieke verankering van de Stichting MedMij. Dit komt voort uit het feit dat PGO’s en MedMij zijn opgenomen in de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Deze wet maakt specifieke PGO-regelgeving mogelijk.

Foto (kleur) COVID-vaccin

Bijwerkingen na COVID-19-vaccinaties

In een korte periode ontving Lareb veel meldingen van bijwerkingen na COVID-19-vaccinaties. Het bijwerkingencentrum maakte een overzicht van deze bijwerkingen en bekeek de invloed van de verschillende vaccinatieschema’s en -momenten op het bijwerkingenpatroon.

Portret (kleur) Yvette van Brouwershaven

‘Als twaalfjarige ondervond ik hoe belangrijk goede voorlichting is’

Beherend apotheker Yvette van Brouwershaven uit Zwolle is niet geheel toevallig kaderapotheker diabetes en lid van de Special Interest Group Diabetes van de KNMP. Ze vindt het belangrijk dat mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes goed over hun ziekte en medicatie geïnformeerd worden.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens