Meteen naar de inhoud

Ook huisartsen mogen lijkschouw uitvoeren bij niet-natuurlijk overlijden

Nood breekt wet. Een waar spreekwoord, zo blijkt wel uit de aanpassing van de Wet op de lijkbezorging. Tot maart 2023 mogen ook basisartsen, huisartsen, GGD-artsen en andere medisch specialisten worden ingezet bij het onderzoek naar een niet-natuurlijke dood of een vermoeden daarvan. Reden voor deze noodmaatregel: er zijn gewoonweg te weinig forensisch artsen om op tijd een lijkschouw te kunnen uitvoeren.

In verschillende regio’s is sprake van een dringend, acuut tekort aan forensisch artsen. De situatie is nijpend de regio West-Brabant/Zeeland, in delen van Oost-Nederland, Midden-Nederland, Amsterdam en Den Haag. Forensisch artsen vertrekken, voornamelijk vanwege pensionering en er is geen opvolging. Zo is er in Zeeland vanaf februari nog maar één forensisch arts.

Lijkschouw onder supervisie
Kortom: het water staat tot de lippen van de nog werkende forensische artsen. Om hen te ondersteunen heeft minister Kuipers besloten tot een noodgreep. Deze licht hij uitgebreid toe in zijn brief aan de Tweede Kamer. Basisartsen, huisartsen, GGD-artsen en andere medisch-specialisten die de introductiemodule forensische geneeskunde volgen, mogen worden ingezet voor de lijkschouw.

De supervisor (een forensisch arts/gemeentelijke lijkschouwer) oordeelt op basis van het contact met de meldend arts of deze de lijkschouw kan uitvoeren. Vervolgens wordt de lijkschouw uitgevoerd onder supervisie van de forensisch arts, die via beeldtechniek op afstand real-time gericht meekijkt tijdens de schouw.

Voorwaarden
De maatregel geldt alleen voor de regio’s waar de 24/7-beschikbaarheid van gemeentelijke lijkschouwers niet meer kan worden ingevuld. Het gaat alleen om vooraf gemeld niet-natuurlijk overlijden (als gevolg van euthanasie en van valincidenten in zorginstellingen). Voor de meer complexe lijkschouwen (zelfdodingen/ongevallen/misdrijven) geldt deze noodmaatregel nadrukkelijk niet. Vooralsnog geldt de regeling voor één jaar, tot maart 2023.

Eén jaar?
Daarnaast wordt er ingezet op het wegwerken van de tekorten. Zo zijn opleidingsplaatsen tot forensisch arts gefinancierd, het opstellen en uitvoeren van een kennisagenda voor de forensische geneeskunde wordt betaald en er wordt ingezet op meer regionale samenwerking. Deze maatregelen lossen de acute problemen op de korte termijn echter niet op en mogelijk op de lange termijn ook niet. Want de gefinancierde opleidingsplaatsen zijn nog niet volledig gevuld, simpelweg omdat er onvoldoende animo is onder jonge artsen.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens