Meteen naar de inhoud

Online voorschrijven van medicijnen toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming voor het online voorschrijven van geneesmiddelen, zij het onder strikte voorwaarden. Het betreft een tijdelijke maatregel die per 10 december 2020 is ingegaan en geldt tot 1 maart 2021. Daarna zal de inspectie beoordelen of verlenging eventueel nog nodig is.

Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden allerlei regels en randvoorwaarden. Zo is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Overmacht vanwege corona

Maar ja: vanwege het coronavirus is het vooral nodig om face-to-face contact zoveel mogelijk te vermijden als dat op een veilige wijze kan. Daarom is het van belang dat recepten mogen worden uitgeschreven na een online videoconsult. Een consult op afstand voorkomt tenslotte fysiek contact.

Voorwaarden

Zolang deze situatie voortduurt geeft de inspectie opnieuw ruimte aan artsen voor het online voorschrijven, zij het alléén in de volgende omstandigheden:

  • Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien.
  • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

Afwegingen vastleggen

Let op: in gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, moet de voorschrijver de afwegingen hierover goed vastleggen, zo stelt de inspectie.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens