Meteen naar de inhoud

NZa ziet risico voor continuïteit apotheekzorg op lange termijn

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. De conclusie luidt dat er op dit moment geen signalen zijn van acute problemen in toegankelijkheid. In sommige regio’s is er wel sprake van een tekort aan voldoende personeel. In combinatie met een verwachte toename aan zorgvraag kan de arbeidsmarktproblematiek mogelijk breder gaan spelen. En dat is een risico voor de continuïteit van de apotheekzorg op de langere termijn.

Aanleiding voor het onderzoek van de NZa is een brief van cao-partijen, die aangeven dat de gecontracteerde tarieven onvoldoende ruimte bieden voor marktconforme loonontwikkelingen. Als gevolg daarvan is er sprake van uitstroom van personeel van de openbare apotheken naar poliklinische en intramurale apotheken, waar het personeel wel onder een cao valt. Dit draagt bij aan oplopende personeelstekorten bij openbare apotheken en het leidt tot een toenemende werkdruk. Deze arbeidsmarktproblematiek kan gevolgen hebben voor de continuïteit van apotheekzorg voor de patiënt.

Een goed functionerende apotheekmarkt is in het belang van de patiënt. De NZa wil voorkomen dat er problemen ontstaan op het gebied van de toegankelijkheid van apotheekzorg. In het onderzoek heeft ze verkenning gedaan naar de toegankelijkheid; de arbeidsmarkt en naar contractering & tariefontwikkeling.

Arbeidsmarktproblematiek

Uit het onderzoek komt naar voren dat er momenteel geen signalen zijn van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De arbeidsmarktproblematiek is echter een potentieel risico voor de continuïteit op langere termijn. Het gaat vooral om een regionale disbalans in vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel en een toenemende ervaren werkdruk. Hoewel het veld werkt aan oplossingen voor deze arbeidsmarktproblematiek, lijkt dit geen structureel onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Loonontwikkelingen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er veel onvrede bestaat over de marktposities, contractering en de transparantie over tarieven en kosten. De tarieven en inkomsten uit farmaceutische zorg stijgen over het algemeen. De NZa stelt dat ze op basis daarvan geen conclusie kan trekken over al dan niet voldoende ruimte voor loonontwikkelingen, omdat er meer factoren van invloed zijn op het tarief dan alleen loonontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van verzekeraar én aanbieder om een tarief overeen te komen dat voldoende is voor kwalitatief goede apotheekzorg, aldus de NZa. Het is daarnaast aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over passende loonontwikkelingen.

Gezamenlijke inzet

Daarnaast roept de NZa partijen op om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan, zowel op bestuurlijk niveau als aan de onderhandelingstafel. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen om samen te werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke apotheekzorg. Met oog voor ontwikkelingen die de continuïteit van zorg kunnen bedreigen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek en een toenemende ervaren werkdruk.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens