Meteen naar de inhoud

NZa-regioanalyses als basis voor regiobeelden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 42 regiorapportages gepubliceerd. Daarin staan onder meer het zorggebruik in een specifieke regio afgezet tegen het landelijke beeld. De rapportages bieden zorgprofessionals en zorgnetwerken inzicht in de zorgvraag, het zorgaanbod en de knelpunten in de eigen regio. Regio’s kunnen daarmee inzicht krijgen in hun regiobeeld en dat verder versterken en ontwikkelen.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidt tot een transitie naar ‘passende zorg’. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor regionale samenwerking. Er is afgesproken dat de IZA-partijen zich inzetten aan totstandkoming van regiobeelden en regioplannen. Die zijn nodig om de transformatie naar passende zorg, zoals beoogd in het IZA, te realiseren.

Basis
Ter ondersteuning heeft de NZa onlangs 42 regioanalyses gepubliceerd: 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s (regionaal overleg acute zorg). Partijen in de regio moeten deze analyses vervolgens zelf aanvullen met specifieke gegevens van de regio. Maar er ligt zo alvast een basis.

Bekijk uw eigen regio
Juist de ROAZ-regioanalyses zijn van belang voor de eerstelijnszorg. Deze bevatten per regio inzicht in de bevolking (o.a. leeftijdsopbouw en inkomensklasse), het zorggebruik (o.a. gedeclareerde kosten uit zorgverzekering evenals de Wet langdurige zorg en het medicijngebruik), aantal patiënten voor acute zorg (huisarts tijdens ANW, spoedeisende hulp en herhaald bezoek spoedeisende hulp) en de wachttijden (specialistische zorg, ggz en casemanagement dementie). Voor huisartsen en apothekers bieden deze analyses bijzonder veel informatie betreffende de eigen regio.

Aanvullen
Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld en regioplannen. Regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties zullen zich inzetten om, samen met andere partijen, zo goed mogelijk de regio-analyses te verrijken met aanvullende informatie. De KNMP roept regionale apothekersorganisaties op om tijdig coalities te bouwen en de regiobeelden aan te vullen waar die onvoldoende aandacht geven aan farmaceutische zorg.

In gesprek
Op de website van de NZa staan alle regioanalyses, inclusief informatie over het gebruik ervan. De NZa voegt stapsgewijs extra informatie toe. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook publieke gezondheid, welzijn, leefstijl en preventie. Om scherp te krijgen hoe de regionale informatiepositie kan worden verbeterd, wil de NZa graag in gesprek met regionale partijen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@nza.nl met als onderwerp Rregioanalyses.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens