Meteen naar de inhoud

Nivel publiceert jaarcijfers 2021 voor huisartsenzorg

Afbeelding (kleur) nationale beeldbank Nivel

Driekwart van de bij een huisartsenpraktijk ingeschreven patiënten heeft in 2021 contact met de betreffende praktijk gehad, met een gemiddelde van 5,1 contacten per patiënt. Dit blijkt uit het recentelijk gepubliceerde rapport ‘Zorg door de huisarts’ waarin Nivel de jaarcijfers 2021 voor huisartsenzorg op een rijtje heeft gezet.

De gegevens in het rapport zijn afkomstig uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn waarin continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn worden verzameld. Het Nivel-rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de patiënten die de huisarts bezoeken, de gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 zijn de cijfers van 2021 vergeleken met die uit 2019.

De cijfers in dit rapport zijn overigens gebaseerd op gegevens uit 393 huisartsenpraktijken met in totaal 1.734.476 ingeschreven patiënten. De huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties zijn niet helemaal representatief voor alle Nederlandse praktijken. Daarentegen vormen de patiënten uit praktijken die deelnemen aan Zorgregistraties volgens Nivel wel een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie.

Contact met huisartsenpraktijk
Van de ingeschreven patiënten is de gemiddelde leeftijd 42 jaar. Net zoals in voorgaande jaren hadden patiënten ouder dan 85 jaar het meest contact met de huisartsenpraktijk, met een gemiddelde van 15,5 contacten. Kinderen van 5 tot 17 jaar het minst contact met de huisartsenpraktijk, met een gemiddeld van 2,1 contacten. De contacten met de huisartsenpraktijk betreffen ook in 2021 voornamelijk contacten met de huisarts (83,2 procent).

Er is wel duidelijk sprake van een toename van het aantal consulten bij de POH-GGZ. Dat was in 2021 ruim 14 procent hoger dan in 2019. Ofwel: 172,3 per 1.000 ingeschreven patiënten. De meeste consulten zijn bij de POH-GGZ 20 minuten of langer.

Voorschrijven geneesmiddelen
Tweederde van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2021 één of meer geneesmiddelvoorschriften. Opvallend is dat de daling van het voorschrijven van antibioticum verder doorzet. In 2021 is er sprake van een afname van 19,2 procent ten opzichte van 2019. Maagzuurremmers zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk: 15 procent van de ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk kreeg dit geneesmiddel in 2021 ten minste één keer voorgeschreven.

Verwijzing naar tweede lijn
Ook opvallend is dat er in 2021 per 1.000 ingeschreven patiënten 327,1 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist. Dit is een toename van 7,0 procent ten opzichte van 2019. In 2021 vonden de meeste verwijzingen plaats naar dermatologie (10,0 procent), gevolgd door oogheelkunde (9,3 procent), KNO-heelkunde (8,9 procent) en orthopedie (8,8 procent).

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens