Overzicht

Eerstelijnszorg

Voorwaarden digitale formulieren voor declaraties apothekers

  • 20 juni 2024

Declaratieformulieren voor vergoeding van geneesmiddelen, ingevuld door artsen en apothekers, worden in de praktijk vaak digitaal gemaakt. Om ervoor te zorgen dat ze alle benodigde informatie bevatten, zijn door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voorwaarden opgesteld waaraan deze formulieren moeten voldoen.

Beeld: Adobe Stock

Deze digitaliseringsslag is gunstig omdat het tijd oplevert voor zorgverleners en ook voor zorgverzekeraars. Wel blijkt dat er op meerdere plekken eigen digitale versies worden gemaakt. Zorgverzekeraars hebben daarom samen een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de zelfgemaakte formulieren moeten voldoen, om te voorkomen dat er door het ontbreken van informatie declaraties worden afgekeurd.

Formulieren en voorwaarden

ZN brengt voor geneesmiddelen die vallen onder de Regeling zorgverzekering Bijlage 2 de ZN formulieren uit. De zogenoemde Werkgroep Bijlage 2 (be)oordeelt of er een ZN formulier gemaakt, gewijzigd en/of afgeschaft moet worden. Hierbij worden vier indelingen in groepen gehanteerd; de voorwaarden die zijn opgesteld voor digitale inrichting hebben betrekking op de derde groep – de arts dient een artsenverklaring in te vullen en de apotheek de bijbehorende apotheekinstructie te volgen – en de daarbij horende ZN artsenverklaring. 

Bron: zn.nl