Meteen naar de inhoud

Nieuwe zorg door de ogen van patiënten

patiënten_farmamagazineIedereen wil het: meer en betere zorg, tegen lagere kosten. Maar hoe? En wat wil de patiënt eigenlijk? ICT-leveranciers PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare voerden het afgelopen jaar een dialoog met professionals en patiënten. Tijdens een slotdebat op 15 mei maken ze de balans op.

PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare zijn zusters binnen ICT-bedrijf Total Specific Solutions. Samen bedienen de marktleiders alle segmenten van de zorg: een ideale positie om veranderingen in de zorg over de volle breedte met ICT te ondersteunen. In het licht van de sterk stijgende zorgvraag en -kosten brengt dat kansen, maar ook verantwoordelijkheden met zich mee. Met het rapport ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ presenteerden de bedrijven begin 2013 hun ICT-visie op de zorg. Dat was het startschot voor een zoektocht naar de contouren van het ideale zorglandschap met zorgprofessionals, bestuurders en een nadrukkelijke rol voor patiënten. Het ligt immers voor de hand dat een deel van de sleutel voor betere en goedkopere zorg ligt bij degenen om wie de zorg draait. Tegelijkertijd participeerden de bedrijven in kansrijke initiatieven gericht op het realiseren van toekomstbestendige zorg, waaraan zij met innovatieve ICT een bijdrage kunnen leveren.

Fundamentele verbeteringen
De grootste uitdaging is om binnen het versnipperde zorglandschap fundamentele verbeteringen te realiseren, schrijven de ICT-bedrijven in hun zorgvisie ‘Het stormt in de polder’. Zorg wordt immers op veel plekken en door veel partijen geboden. En een gedeelde visie op ons zorglandschap ontbreekt vooralsnog. In het rapport beschrijven ze de veranderingen en trekken ze lering uit de ervaringen in andere bedrijfstakken. Dat resulteert in een schets van het toekomstige zorglandschap op vier niveaus:

1. Landelijk: apotheekgroepen, superspecialistische zorginstellingen, laboratoria en diagnostische centra zullen zich uiteindelijk op landelijk niveau organiseren.
2. Regionaal: netwerken van gespecialiseerde zorgorganisaties zullen een schakelfunctie vervullen tussen de super­specialisten en de eerstelijn.
3. De wijk: samenwerkende eerstelijnszorginstellingen krijgen een regiefunctie in de wijk.
4. Aan huis: zorgverlening zal steeds meer aan huis plaats hebben. e-Health speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat wil de zorggebruiker?
Gestimuleerd door overheid en verzekeraars nemen zorggebruikers steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. In de zorgvisie bleef het perspectief van de patiënt onderbelicht, maar in het slotdebat op 15 mei staat deze juist centraal. Uit de dialoog van het afgelopen jaar zijn zes veranderingen naar voren gekomen waar patiënten in de toekomst om zullen vragen. Deze zijn in samenwerking met de NPCF getoetst bij patiëntenfocusgroepen en worden tijdens het slotdebat gepresenteerd. Drie trends scoorden bij alle patiënten hoog:

Persoonlijk Gezondheidsdossier
Iedereen zou een eigen gezondheidsdossier moeten hebben waarin al zijn medische informatie bijeenkomt en waarbij hij zelf kan bepalen wie, waartoe toegang heeft. Bij veel patiënten uit de focusgroepen staat het eigen dossier hoog op de verlanglijst. De meesten moeten veel moeite doen om te weten wat er over hen op papier staat. ‘Ik kreeg mijn dossier pas na screening door de juristen van het ziekenhuis.’ Ook merken ze dat de inhoud niet altijd juist is. ‘De huisarts zei dat hij het naar voor me vond dat mijn borst niet gespaard was, maar ik heb ze nog allebei.’ Maar minstens zo belangrijk is dat ze er zeker van willen zijn dat in acute situaties de juiste, soms levensreddende informatie beschikbaar is.

Zorg altijd en overal
24/7 toegang tot zorg dankzij de inzet van nieuwe media. Je kunt skypen met iemand aan de andere kant van de wereld en online een vliegreis en je APK regelen, maar als je een zorgvraag hebt moet je meestal nog langskomen. De patiënten die al een online consult kunnen doen bij hun huisarts zijn enthousiast. Maar het zijn nog uitzonderingen. ‘Waarom moet ik langskomen om een wond te laten zien als ik ook een foto kan maken en mailen’, vraagt een van hen zich af. ‘Het is zowel voor mij als voor mijn arts efficiënter en sneller om het via de mail af te handelen.’ De deelnemers aan de focusgroepen zijn ervan overtuigd dat online zorg de toekomst heeft en dat het gebruik ervan zal toenemen met het verloop van de generaties.

Maximale benutting medische kennis
Er is steeds meer toegang tot een wereld aan informatie en kennis. Het lijkt logisch dat de zorg hier maximaal van gebruikmaakt en zorggebruikers helpt hier voordeel uit te halen, vinden de mensen uit de focusgroepen. Daarbij denken ze aan het versnellen en vergemakkelijken van intercollegiaal overleg en het toepassen van recente en voor de patiënt
relevante kennis uit best practices en onderzoek. Maar ook aan het delen van kennis met hen en het wijzen van de weg door het oerwoud van informatie op internet. Zo kreeg iemand nieuwe hoop toen hij op internet las dat er toch een behandeling voor hem was. Tot de specialist vertelde dat die behandeling vanwege bepaalde kenmerken bij hem niet mogelijk was. ‘Ik wil het hele verhaal horen. Ook wat niet kan’, verzucht hij, ‘ al is het alleen om valse hoop te voorkomen.’

Meer weten over het nieuwe zorglandschap?
Op nieuwzorglandschap.nl vindt u de zorgvisie ‘Het stormt in de polder’, artikelen en verslagen en video’s van de gevoerde discussies. Wilt u informatie over de slotbijeenkomst op 15 mei, stuur dan een mail naar nieuwzorglandschap@pharmapartners.nl.

 

Tekst: Margriet van Lingen

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens