Meteen naar de inhoud

Nieuwe versie Leidraad Verantwoord Wisselen

Er is een nieuwe versie van de Leidraad Verantwoord Wisselen. Daarin is voor 2023 vastgesteld welke medicijnen niet mogen worden gewisseld en welke medicijnen alleen onder voorwaarden mogen gewisseld. De KNMP stelt diverse informatiematerialen voor patiënten beschikbaar over Verantwoord Wisselen. Apothekers kunnen onder meer een poster, baliekaartje en narrowcast downloaden of gratis bestellen. 

Afgelopen jaren zijn regelmatig medicijnen gewisseld en dat zal ook komend jaar veelvuldig plaatsvinden. Dat mag uiteraard alleen als het verantwoord is, dus bij medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Om dat goed vast te leggen, hebben LHV, NHG, Patiëntenfederatie, FMS, KNMP en ZN in april 2022 gezamenlijke werkafspraken gemaakt en vastgelegd in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen.

Stoplichtkleuren
De Leidraad onderscheidt drie categorieën medicijnen:
Rood: Niet wisselen, tenzij het medicijn door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland. Dit betreft geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte.
Oranje: Alleen wisselen als is voldaan aan de voorwaarden die in de Leidraad zijn overeengekomen. Dit zijn geneesmiddelen die voor bepaalde indicaties het risico hebben dat door onjuist gebruik en/of foutieve toediening ernstige klinische problemen kunnen optreden. 
Groen: Wisselen van medicijnen is mogelijk, met inachtneming van de voorwaarden, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan. Dit zijn alle geneesmiddelen die niet onder de categorieën rood of oranje vallen.

Medicijnlijsten 2023
In de nieuwe versie van de Leidraad Verantwoord Wisselen van november 2022 zijn voor categorieën rood en oranje de medicijnlijsten voor gebruik in 2023 vastgesteld. Voor de geneesmiddelen uit de categorie oranje en groen is afgesproken om het aantal wisselingen om niet-medische redenen zoveel mogelijk te beperken. Ook benoemt de nieuwe Leidraad de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts en de apotheker en zijn er duidelijke afspraken over medische noodzaak. Voorts bevat het een bijlage over retardpreparaten en lokaal werkende preparaten.

Voorlichtingsmaterialen
De KNMP stelt divers voorlichtingsmateriaal beschikbaar over veilig wisselen van medicijnen, waaronder een poster, een baliekaartje, een narrowcast of een flyer. Voor patiënten staat er op de website Apotheek.nl/wisselen meer informatie over de afspraken en de reden waarom ze soms een ander merkgeneesmiddel meekrijgen.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens