Ga naar de inhoud

Nieuwe subsidieronde in programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

De subsidieoproep Grote Trials 4 is per 19 december jl. opengesteld. De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk. Deadline voor het indienen van projectideeën is 3 maart 2020, 14.00 uur.

Deze subsidie valt onder het programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het totale subsidiebudget voor deze oproep bedraagt 10 miljoen euro. Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot, kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering. Cofinanciering is geen harde eis in dit geval, maar kan beslist zinvol zijn, zeker voor de implementatie.

Implementatie is voorwaarde
De implementatie moet een substantiële impact hebben op gezondheidswinst, kostenbesparingen en / of kwaliteit van zorg. De route naar implementatie staat reeds in de aanvraag aangegeven. Een voorwaarde voor financiering is dan ook dat, naast een breed draagvlak voor het voorstel, de implementatie van de uitkomsten van het project worden gewaarborgd.

Ranking
Wanneer het budget ontoereikend is, spelen de volgende prioriteiten mee voor toekenning:
• Goed onderbouwde concrete opbrengsten voor de praktijk op het vlak van gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg;
• Haalbaarheid en doorlooptijd, waarbij de voorkeur uitgaat naar studies die binnen 5 jaar resultaten opleveren die nationale impact hebben;
• Behoefte aan opbouw van bestendige infrastructuur in het betreffende indicatiegebied;
• Onderwerpen die op een kennisagenda staan van bijvoorbeeld FMS, NHG of KNMP.
Hoe meer van deze kenmerken voor de uitgewerkte aanvraag van toepassing zijn, hoe hoger de plaats in de ranking.

Aanvragen kunnen alleen worden via het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). De tekst moet in het Engels zijn, Nederlandstalige aanvragen moeten niet meegenomen. Sluitingsdatum voor het indienen van projectideeën is dinsdag 3 maart 2020, om 14.00 uur.

Heeft u mogelijk interesse? Bekijk dan alle achtergrondinformatie en voorwaarden op de site van ZonMw.

Bron: ZonMw

Illustratie (kleur) sigaret

Onderzoek naar Perfect Fit-interventie

In het Perfect Fit-project onderzoeken het LUMC en National eHealth Living Lab (NeLL) of een digitale coach, een chatbot in de vorm van een app, mensen kan stimuleren om te stoppen met roken én om meer te bewegen.

Foto (kleur) injectienaald in arm

‘Vaccineren is verbreding van het apothekersvak’

In diverse landen is een vaccinatie in de apotheek halen en toegediend krijgen een vanzelfsprekende zaak. In Nederland is het nog niet zover, maar er is een groeiende groep apothekers die graag zelf de spuit ter hand neemt.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens