Meteen naar de inhoud

NControl – “We nemen apothekers werk uit handen”

N-Control(web)Wat in 2010 begon als basisapplicatie voor zelfstandige openbare apothekers, is in drie jaar tijd uitgegroeid tot de meest complete online ondersteuning in de Nederlandse farmacie. Algemeen manager Paul Does is trots op datgene wat met NControl is bereikt. En het eind is nog niet in zicht.

“Paul Does, als algemeen manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, sales en communicatie van NControl, kan het zelf bijna niet meer bijhouden, zo snel gaan de ontwikkelingen rondom NControl, de online applicatie voor de zorginhoudelijke en bedrijfseconomische ondersteuning van de zelfstandige openbare apothekers. Wat 1 januari 2010 begon als basisapplicatie is in krap drie jaar tijd uitgegroeid tot de meest complete online ondersteuning voor deze doelgroep. Does: “Het doel van NControl is de apotheker te ondersteunen in zijn werk en zijn toegevoegde waarde duidelijk te maken. Hij staat elke dag aan de balie, heeft contact met patiënten, voert gesprekken met de huisarts, maar hij kan dat werk niet altijd inzichtelijk maken. Je registreert nu eenmaal niet elk gesprek met een patiënt. Dat is jammer, want daardoor kan hij niet aantonen hoe waardevol zijn werk is. En dat is wel nodig, want apothekers hebben contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Die willen weten wat deze farmaceutische zorgverlening hen oplevert.”

Met NControl kan het werk van de apothekers wel inzichtelijk worden gemaakt, vervolgt Does. “Bijvoorbeeld doordat onze infrastructuur zorgt voor een informatie-uitwisseling tussen het Apotheek Informatiesysteem (AIS) van de apotheker en de centrale computer van NControl. Bovendien zijn in NControl alle contractafspraken vastgelegd die de apothekers hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Een zelfstandige apotheker die deelneemt aan NControl vinkt aan welke contracten met zorgverzekeraars hij heeft. Op die manier kunnen wij vaststellen wat zijn verplichtingen zijn, zowel zorginhoudelijk als bedrijfseconomisch. We doen dat doordat we real time informatie uitwisselen met de apotheker. NControl kan bijvoorbeeld in een fractie van een seconde vaststellen of een bepaalde verstrekking conform de afspraken is die apotheker met de zorgverzekeraar heeft gemaakt. Wanneer dat niet zo is, dan kan NControl daarover een bericht sturen naar het beeldscherm van de apotheker. Deze weet dan: O ja, ik moet een ander geneesmiddel afleveren.”
Continu real time berichten versturen zou betekenen dat de apotheker daar telkens real time op moet reageren. “Dat zou echter een verstoring van zijn werkproces betekenen en dat willen we niet. De meeste informatie slaan we daarom op als rapportage in Mijn-NControl, dat is een beveiligde omgeving waar de apotheker alle voor hem relevante informatie kan terugvinden, zowel over de zorgverleningsprocessen als zijn bedrijfsvoering. Hij is de enige die toegang heeft tot deze bedrijfsinformatie. Die toegang hebben wij niet, wat dat betreft staat privacy hoog in ons vaandel.”

NCare
NControl doet meer dan alleen rapportages aanleggen. “Wij geven ook gerichte zoekopdrachten naar farmaceutische problemen, bijvoorbeeld op basis van zorginhoudelijke parameters. Zo’n zoekopdracht kan zijn: zoek alle patiënten van een zorgverzekeraar die ouder zijn dan zeventig jaar, meer dan vijf geneesmiddelen gebruiken en waarvoor een medicatiereview nodig is. NControl kan deze patiënten eenvoudig selecteren. Om met deze medicatiereviews aan de slag te gaan, gaat de apotheker naar Mijn NControl en vandaar naar NCare. NCare bevat een medicatie-reviewtool (MRT), dat is een compleet afhandelprotocol voor medicatiereviews gebaseerd op de daarvoor geldende Zorgstandaarden. Als de apotheker deze reviews heeft uitgevoerd, legt hij zijn rapportage daarover vast in NControl. NControl kan daarover indien nodig rapporteren aan de zorgverzekeraar. Die ziet dan in één oogopslag wat de apotheker heeft gedaan. De MRT is overigens ontwikkeld in samenwerking met de Service Apotheek en vormt een standaard onderdeel in de werkwijze van de Service Apotheken. Deze module is echter ook beschikbaar voor alle andere NControl gebruikers.”
Zevenhonderd van de ongeveer twaalfhonderd zelfstandige apothekers maken al gebruik van NControl. Deze online applicatie is opgebouwd uit een aantal modulen en dat aantal breidt zich nog steeds uit. “Naast de zorgmodule NCare biedt NControl ook bedrijfseconomische ondersteuning met de inkoopmodule NChecker en met NFinance, waarmee hij zijn financiën kan beheren. Daarnaast bieden we apothekers met onze declaratiemodule NCasso de mogelijkheid om voor hen de declaraties te verzorgen bij de zorgverzekeraars. Het voordeel van deze module is dat we daarmee in staat zijn de declaraties van de apothekers zo aan te leveren dat deze meteen door de zorgverzekeraars verwerkt kunnen worden. Bovendien vormt NCasso één integraal geheel met onze andere modules. Dat betekent dat zorgprocessen, afhandeling, doelmatigheidsbewaking en declaratiebeheer één samenhangende keten vormen. De apotheker heeft dus een volledig overzicht over zorgprocessen en bedrijfsvoering. Inmiddels verzorgen we het declaratieverkeer voor 550 zelfstandige apothekers.”

Online Medisch Warenhuis
In 2013 wordt er een nieuwe module aan NControl toegevoegd: een online consumentenportaal. “We bieden de zorgconsument daarmee zorg in de meest brede zin van het woord. Daarbij gaat het om uitgebreide medische en farmaceutische informatie en om de verkoop van producten en diensten, zoals handverkoop producten en hulpmiddelen voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen. Denk aan stofvrij beddengoed voor astmapatiënten of een opstabeugel om makkelijker overeind te komen.”
Het Online Medisch Warenhuis is een webshop met een eigen toegang, maar is eveneens bereikbaar via de websites van de apothekers die zijn aangesloten bij NControl. “Ons assortiment bestaat inmiddels uit vierduizend producten. In 2013 willen we dat uitbouwen tot ver voorbij het gebruikelijke apotheekassortiment. Het is uiteindelijk onze ambitie om het grootste online medisch warenhuis van Nederland te worden. Vandaar dat we dit uitvoeren samen met onze partners, de farmaceutische groothandel Mosadex, eigenaar van NControl, en uitgever Sanoma Media, eigenaar van onder andere Startpagina.nl en Nu.nl. Mosadex doet de logistiek en het assortiment en Sanoma heeft de mediapower.”
Het moge duidelijk zijn, deelname aan NControl levert de apotheker veel op, maar hij betaalt er ook voor. “De apotheker betaalt licentiekosten voor NControl en daarnaast betaalt hij voor de modules die hij wil gebruiken. Hij krijgt daar veel voor terug. Doordat wij hem werk uit handen nemen, kan hij zich bezighouden met hoogwaardige farmaceutische zorgverlening. Daar ligt zijn meerwaarde. Het rendement van het apothekersbedrijf loopt terug. Dan is het verstandig wanneer je je zoveel mogelijk kunt bezighouden met datgene wat tot jouw core business behoort.”

Financiering voor ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk zorgnetwerk met ruim 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson. Er is nu reguliere bekostiging voor de netwerksamenwerking.

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens