Meteen naar de inhoud

Nazorg voor coronapatiënten

De leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19 is gepubliceerd. Naar verwachting zal een deel van de COVID-19 patiënten last hebben van fysieke, cognitieve en/of psychische klachten. Adequate nazorg is essentieel. Daarom heeft de FMS een leidraad opgesteld met adviezen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Tijdens een ziekteperiode ten gevolge van COVID-19 kunnen er milde, maar ook zeer ernstige klachten ontstaan. Het natuurlijk herstel zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen, waarbij het beloop nog niet voorspelbaar is.

Het is de verwachting dat een groot deel van de patiënten die in de eerste lijn zijn behandeld, zal herstellen zonder verdere specifieke ondersteuning of begeleiding. Echter: een aantal van deze patiënten kan aanhoudende klachten fysieke, cognitieve en/of psychische problemen hebben. Het advies aan zorgprofessionals in de eerste lijn is om patiënten met een (verdenking op) COVID-19 voor te lichten over het mogelijk aanhouden van klachten na initieel herstel. Het is zinvol om laagdrempelig contact met hen te houden in de herstelperiode. In de leidraad staat beschreven waar de professionals tijdens de contactmomenten alert op moeten zijn.

Ziekenhuis

In de leidraad worden staan ook adviezen voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Aan bod komen onder andere de informatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis, de mogelijke nazorgtrajecten en poliklinische follow-up. Voor de nazorg voor patiënten met een IC-episode in hun ziektebeloop wordt verwezen naar de leidraad ‘Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Webinar over jaarverantwoording 2022

Veel zorgverleners moeten in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording indienen die voldoet aan de eisen van de Wmg. Een webinar van NZa en AAG op 16 februari 2023 belicht voor zorgverleners de belangrijkste facetten.

Mpox nieuwe naam voor apenpokken

De termen ‘apenpokken’ en ‘monkeypox’ vervangt de WHO door mpox. Deze virusziekte is niet meer A-meldingsplichtig en valt tegenwoordig in groep B1-meldingsplichtig.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens