Meteen naar de inhoud

Modernisering GVS heeft grote impact

De vergoedingen voor geneesmiddelen gaan naar beneden, zo vermeldt minister Bruno Bruins van medische zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij in op zijn voornemens tot het moderniseren van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en een herberekening van de vergoedingslimieten. En die voornemens hebben grote gevolgen, tot (hoewel vermijdbaar) eigen bijbetalingen aan toe.

Bruins wil het GVS weer effectiever maken door een herberekening van de vergoedingslimieten, die nog dateren uit 1998. In de herberekening worden nieuwe geneesmiddelen en prijswijzigingen na 1998 meegenomen. Hiermee wil hij fabrikanten van relatief hoog geprijsde geneesmiddelen aanzetten tot het matigen van hun prijzen.

Bijbetaling
En dan volgt er een opvallende zin: namelijk: “Daar waar fabrikanten hun prijzen niet matigen maar een geneesmiddel boven de vergoedingslimiet prijzen, ontstaat een bijbetaling voor de patiënt. De patiënt kan er dan overstappen naar een vergelijkbaar geneesmiddel zonder bijbetaling.” Bruins beseft dat dit voor patiënten belastend kan zijn. Daarover schrijft hij: “Ik zou dat betreuren, want we mogen verwachten dat fabrikanten hun prijzen matigen. Maar als dat niet gebeurt, doe ik toch een beroep op patiënten, voorschrijvers en apothekers om zo bij te dragen aan betaalbare geneesmiddelenzorg.’ 

Vangnet
De minister vindt het echter onwenselijk als patiënten niet in staat zijn om te wisselen naar een vergelijkbaar geneesmiddel zonder bijbetaling. Mede daarom wil de minister niet alleen een herberekening uitvoeren, maar het GVS ook moderniseren. Onderdeel daarvan is te komen tot een vangnet voor uitzonderlijke gevallen, waarin een patiënt om medische redenen alleen een geneesmiddel met een bijbetaling kan gebruiken. Dan hoeft de patiënt niet bij te betalen. Hij wil daartoe het begrip ‘medische noodzaak’ toepassen op de GVS-bijbetaling. Het wordt daarmee, ook na een herberekening, dus voor iedere patiënt mogelijk om een geneesmiddel zonder bijbetaling te kiezen. Bijbetalingen worden voor patiënten dus in principe vermijdbaar, aldus Bruins. Als er toch sprake is van GVS-bijbetalingen zijn deze dit jaar (t/m 31 december 2021) gemaximeerd op € 250 per patiënt per jaar om stapeling van eigen betalingen voor patiënten te beperken.

Bijbetalingen vermijdbaar
Bruins benadrukt nogmaals in zijn brief dat er in elk cluster tenminste één geneesmiddel zonder bijbetaling beschikbaar voor de patiënt. Indien de patiënt om medische redenen een geneesmiddel met bijbetaling moet gebruiken, vervalt door het vangnet de bijbetaling. ‘Bijbetalingen zijn dus, door de herberekening en dit vangnet, in principe voor iedere patiënt vermijdbaar na invoering van de modernisering in de tweede helft van 2021.’

Gevolgen in de uitvoering
Om de modernisering van het GVS, inclusief de herberekening, goed te doen landen, zegt minister Bruins nauw op te trekken met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, voorschrijvers en apothekers: ‘Zeker gezien de uitvoeringsgevolgen’. Want een herberekening kan tot gevolg hebben dat patiënten zullen wisselen van geneesmiddel. Voorschrijvers en apothekers moeten patiënten hierover informeren en goed begeleiden. En zorgverzekeraars moeten hun verzekerden van informatie voorzien over de bijbetaling op een geneesmiddel die na een herberekening kan ontstaan.

Ook de invulling van de ‘medisch noodzaak’ is van belang voor een goede uitvoering. Dit instrument hoort volgens Bruins slechts in uitzonderingsgevallen te worden ingezet, met onderbouwing dat de patiënt om medische redenen alleen een geneesmiddel met bijbetaling kan gebruiken. Het is van belang dat voorschrijvers prudent omgaan met de ‘medische noodzaak’.

Samenvatting
Bruins sluit zijn brief af met de volgende samenvatting: ‘Met een herberekening in een gemoderniseerd GVS streef ik drie doelen na. Ten eerste wil ik de patiënt, ook na een herberekening, de mogelijkheid geven altijd een geneesmiddel zonder bijbetaling te kiezen. Ten tweede wil ik de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen beheersen door fabrikanten aan te zetten tot het matigen van hun prijzen en voorschrijvers, apothekers en patiënten te stimuleren te kiezen voor een doelmatig geneesmiddel. Ten derde wil ik met dit toekomstbestendige GVS mogelijk maken dat een herberekening ook in de toekomst vaker en verantwoord kan worden uitgevoerd.’

Vacatures

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens