Meteen naar de inhoud

Minimale voorraad van receptplichtige geneesmiddelen: 2,5 maand

Het idee om voor geneesmiddelen een ‘ijzeren voorraad’ aan te leggen van vijf maanden, wordt losgelaten. Dat voorstel wijkt namelijk sterk af van de aanpak in andere landen. Strengere eisen in ons land zouden mogelijk zelfs leveranciers wegjagen, waardoor het medicijnaanbod juist verder kan verschralen. In plaats van een ‘ijzeren voorraad’ van 5 maanden, komt er nu ‘minimale veiligheidsvoorraad’ van 2,5 maand.

In 2019 besloot minister voor Medische Zorg Bruno Bruins dat er een voorraad van 5 maanden moest komen van alle geneesmiddelen en dat dit in juli 2022 moest zijn afgerond. Nu heeft VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis een uitgebreide Voortgangsbrief Voorraad Geneesmiddelen verzonden naar de Tweede Kamer.

Alleen receptplichtige geneesmiddelen

Omdat de term ‘ijzeren voorraad’ leidt tot verwarring, wil Blokhuis dat deze term niet meer wordt gebruikt. Hij spreekt voortaan over een ‘minimale veiligheidsvoorraad’. Daarbij heeft hij het voorstel van 5 maanden voor alle geneesmiddelen verlaagd naar 2,5 maand, met een verplichting van 6 weken bij de handelsvergunningshouders en 4 weken bij de groothandelaren. Dit geldt, in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel, alleen voor alle receptplichtige geneesmiddelen (UR).

Per 1 juli 2022

Deze termijnen worden opgenomen in een beleidsregel, die per 1 juli 2022 in werking treedt. Volgens Blokhuis is deze datum voor de meeste geneesmiddelen haalbaar, gezien de lagere omvang en de resterende periode. Voor de financiering van de veiligheidsvoorraad is eerder het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) opgehoogd met € 25 miljoen per jaar. Ondanks dat die voorraadverplichting nu een kortere duur heeft, blijft dit bedrag gehandhaafd. Althans: vooralsnog. De uitkomsten van de pilot en de praktijkervaringen neemt Blokhuis op termijn mee om ook op financieel gebied de goede keuze te kunnen maken, zo schrijft hij in zijn brief.

Balans

Bij de keuze voor de termijn van 2,5 maand heeft Blokhuis naar eigen zeggen gezocht naar een balans tussen enerzijds het op korte termijn realiseren van resultaten voor de Nederlandse patiënt. En anderzijds het zoveel als mogelijk aansluiten bij de aanpak in Europa en het (daarmee) voorkomen van ongewenste negatieve neveneffecten op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland en spillage.

Europees-brede oplossing

Men heeft veel geleerd van de coronacrisis. De Europese Commissie zich kritisch heeft uitgesproken over te omvangrijke nationale voorraadverplichtingen. Dat heeft direct effect op de beschikbaarheid in andere landen. De Europese Commissie wil naar een Europees-brede oplossing, bijvoorbeeld: Europees voorraadbeleid. De uitwerking zal echter nog wel enkele jaren in beslag nemen en zo lang wil Blokhuis niet wachten. Daarom komt hij met de maatregel van een voorraad van 2,5 maand. Dit wordt twee jaar na ingang geëvalueerd. Dan wordt bekeken waar eventueel aanscherping nodig is, rekening houdend met hetgeen dan inmiddels op Europees niveau is bereikt.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens