Meteen naar de inhoud

Meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verdubbeld

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen voor medicijnen is meer dan verdubbeld van 536 meldingen in 2017 naar 1.390 in 2018. Deze gaan over ongeveer 1.000 verschillende medicijnen. De stijging komt vooral doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Maar ook nemen medicijntekorten toe. In 2018 is wel voor bijna alle tekorten een oplossing voor de patiënt gevonden, zoals een ander medicijn, andere sterkte of een medicijn uit een ander land.

Dit blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Daarin werken medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen.

Een melding betekent overigens niet dat er in alle gevallen een tekort is of komt. Bedrijven is gevraagd zo vroeg mogelijk een eventueel medicijntekort door te geven. Alleen dan kan tijdig worden gezocht naar oplossingen.

Meest voorkomende oorzaak

In de helft van de gevallen was het leveringsprobleem het gevolg van een vertraging in de productie van een medicijn. Leveringsproblemen door een toegenomen vraag wordt regelmatig gemeld (16%). Dit ontstaat vaak door een tekort aan een vergelijkbaar middel van een andere fabrikant. Daarnaast spelen problemen met planning en distributie een rol (14%). Bij 2% van de meldingen zijn bedrijfseconomische redenen oorzaak voor leveringsproblemen.

Oplossingen medicijntekorten

Bij ieder mogelijk tekort schat het Meldpunt het effect voor patiënten in. Gaat het bijvoorbeeld om een medicijn voor een levensbedreigende aandoening? Of geeft het overstappen op een ander middelgrote problemen bij patiënten? Dan gaan CBG en de IGJ na of er alternatieven beschikbaar zijn om een tekort te voorkomen. Waar mogelijk, wordt bedrijven gevraagd om extra medicijnen te leveren om zo het tekort op te vangen. Anders kan het medicijn mogelijk uit het buitenland worden gehaald. Voor het vinden van oplossingen werkt het Meldpunt samen met het bedrijf dat het medicijn op de markt brengt en de Werkgroep Geneesmiddelentekorten.

Meld op tijd

Het CBG en IGJ roepen bedrijven op om tijdig voorziene leveringsproblemen via het Meldpunt te melden. Op die manier kan naar een oplossing worden gezocht, om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken.

Over het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten

Via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten kunnen bedrijven een melding maken van medicijnen (op)nieuw in de handel brengen, stopzetten of onderbreken van de handel van een medicijn, een mogelijk medicijntekort en een kwaliteitsdefect.

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het CBG en de IGJ. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het meldpunt.

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens