Meteen naar de inhoud

Medicijnen voorschrijven na videoconsult niet meer toegestaan

Vanwege de coronapandemie was het lange tijd toegestaan medicijnen voor te schrijven na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden. Het ging om een tijdelijke maatregel, die meerdere keren is verlengd. Echter: inmiddels deze uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet vervallen.

Vanaf 1 juni geldt weer de Geneesmiddelenwet. En die stelt dat medicijnen alleen mogen worden voorgeschreven als de arts de patiënt fysiek heeft gezien. Het is niet meer toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Inventarisatie
Lang niet alle artsen zijn gelukkig met de intrekking van de tijdelijke toestemming. Zij willen dat de mogelijkheid van online voorschrijven blijft gehandhaafd en zien zich voor problemen gesteld zien nu deze regeling stopt. Want vanwege de toename van videoconsulten, is er niet altijd persoonlijk contact tussen arts en patiënt. De KNMG is daarom een inventarisatie gestart naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van online voorschrijven. Artsen die door deze maatregel tegen problemen aanlopen, kunnen zich melden bij de KNMG: Dat kan via een mailtje inventarisatie@fed.knmg.nl of contact met de Artseninfolijn, 088 – 440 42 42.

Toezicht
Op basis van de uitkomsten gaat de KNMG met het Ministerie van VWS en de IGJ in gesprek. De IGJ heeft aan de KNMG laten weten in de komende periode met deze ontwikkeling rekening te houden in haar toezicht. Met daarbij de kanttekening dat eventuele risico’s die de IGJ mogelijk ziet voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg voor de patiënt zijn hierbij leidend. 

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens