Meteen naar de inhoud

Maatregelen moeten verspilling in de farmaceutische zorg tegengaan

Hoewel het programma Verspilling in de Zorg al enige tijd is afgerond, blijft het een aandachtspunt van minister Bruins. Zo streeft hij in zijn beleid actief naar het voorkomen van verspilling van geneesmiddelen. In een brief naar de Tweede Kamer begin juli wijst hij op een aantal activiteiten die dit streven ondersteunen.

Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid van heruitgifte van medicijnen. Gezien de strenge veiligheidseisen en de daarmee gepaard gaande logistieke kosten is alleen heruitgifte van dure medicijnen interessant. Het Radboudumc, de Maartenskliniek en de Universiteit Utrecht zetten zich in voor een wetenschappelijk project waarbij een heruitgiftesysteem wordt geïmplementeerd in meerdere poliklinische apotheken. Daarnaast wordt ook gekeken naar het implementeren van doorgebruik van thuismedicatie bij ziekenhuisopname.

Medicijnverpakkingen
In het kader van het ‘Brancheplan Duurzaam Verpakken’ wordt ingezet op minder verspilling van verpakkingen van geneesmiddelen. Zoals een retourbox in apotheken waar medicijnen en lege doordrukstrips kunnen worden gedeponeerd. Ook is het streven om de inzameling van ongebruikte geneesmiddelen te verhogen met 20%.

Een ‘breng mij terug’-sticker op alle medicijnverpakkingen noemt Bruins een sympathiek idee. Maar omdat het een extra handeling vereist van de apotheker en mogelijk aanvullende kosten, vindt hij het niet haalbaar. Wel is hij gecharmeerd van het initiatief van Service Apotheek voor aanpassing van de papieren zakken waarin patiënten hun medicijnen meekrijgen. Daarop moedigen ze gebruikers van medicijnen aan om overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek. Mensen kunnen dan overgebleven medicijnen in dezelfde papieren zak weer bij de apotheek inleveren. Hij pleit ervoor dat andere apotheken dit voorbeeld volgen.

Medicijnresten in water
Medicijnresten in het water is een ander aandachtspunt. In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ lopen er een aantal acties om het probleem bij de bron aan te pakken. Ook zijn vanuit de ketenaanpak gesprekken met de watersector en de zorgsector over de aanpak van contrastvloeistoffen in het water. Daarvan komt jaarlijks ongeveer 30 ton in het oppervlaktewater terecht. Ook hierbij is de inzet om dat zoveel mogelijk terug te dringen.

Terhandstellingskosten
De terhandstellingskosten leiden tot veel discussies in de apotheek. Bruins wil daar echter niets aan veranderen. Hij wijst op het gegeven dat die kosten niet alleen de fysieke afgifte van het geneesmiddel betreffen. Het gaat ook om de controle op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid, zo schrijft hij in zijn brief. Jammer alleen dat patiënten dat vaak niet weten en er ook weinig begrip voor hebben. Zie de Kamerbrief van minister Bruins over verspilling van medicijnen

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens