Meteen naar de inhoud

Kennisagenda over verplaatsen van zorg

Hoe komen we tot de juiste zorg op de juiste plek? Dat is geen eenvoudige opgave. Eerst heeft de Taskforce JZOJP zich daarover gebogen. Zij maakte daarbij onderscheid in drie V’s: het Voorkomen van (dure) zorg, het Vervangen van zorg en het Verplaatsen van zorg. Inmiddels heeft een Kennisplatform JZOJP het stokje overgenomen. Zij heeft recent de een Kennisagenda uitgebracht, specifiek gericht op het verplaatsen van zorg. Met daarom als titel: ‘Zorg op de Juiste Plek’.

Voor het leesgemak: JZOJP staat voor ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Het kennisplatform JZOJP heeft besloten in de kennisagenda Zorg op de Juiste Plek te focussen op de ‘v’ van verplaatsen van zorg, omdat het voor de JZOJP-beweging primair gaat om zorg op de juiste plek.

Daarbij is deze eerste editie van de kennisagenda specifiek gericht op generieke organisatievraagstukken in zorg en ondersteuning, ongeacht onderwerp of doelgroep. Doel is om met kennisagenda het ministerie van VWS, en de aan VWS-gelieerde kennisinstituten, te ondersteunen bij de kennisprogrammering en -prioritering.

Vormen van verplaatsing van zorg

Een quickscan is eerst ingegaan op de verschillende vormen van verplaatsing van zorg. Dat zijn:

 1. Zorg naar huis
 2. Zorgverlener naar een andere plek
 3. Taken naar een andere zorgverlener
 4. Naar domeinoverstijgende samenwerking
 5. Van genezen naar voorkomen

Aanbevelingen

Het Kennisplatform gaat in het document in op urgente vraagstukken en komt met negen aanbevelingen die volgens het platform relatief snel tot resultaat kunnen leiden. Zozeer zelfs, dat er vóór 1 februari 2021 progressie kan zijn geboekt in de realisatie van de aanbevelingen. Deze luiden als volgt:

 1. Voer een periodieke peiling uit naar opvattingen, wensen en ervaringen van burgers m.b.t. zorg en ondersteuning op de juiste plek.
 2. Zorg ervoor dat de beschikbare JZOJP-kennis thematisch samengebracht, op waarde geschat, voor de praktijk toepasbaar gemaakt en makkelijk toegankelijk wordt, met een meerjarige aanpak.
 3. Zet in op het monitoren van de (m.n. voor de zorggebruiker relevante) effecten van JZOJP-praktijkinitiatieven, op het (lokaal/regionaal) doorontwikkelen en vertalen van effectieve aanpakken in tools en handelingsperspectieven, en op effectiviteitsonderzoek.
 4. Zorg voor makkelijk toegankelijke kennis, tools en handreikingen over het proces van integraal samenwerken en het organisatorisch vormgeven van zorg op de juiste plek.
 5. Zorg voor implementatiekennis en handreikingen voor het JZOJP-veld. Bundel, ontwikkel en verspreid het en bouw in het veld van zorg en ondersteuning implementatie- en veranderexpertise op.
 6. Stimuleer totstandkoming van regionale communities of practice, gericht op het realiseren van organisatieveranderingen binnen zorg en ondersteuning en het uitwisselen van kennis en ervaring daarover.
 7. Richt op nationaal niveau een community of knowledge op met secties over thema’s die verband houden met de organisatie van zorg en ondersteuning.
 8. Richt binnen de community of knowledge een sectie op voor de (door)ontwikkeling van een toolbox met onderzoeks- en innovatiemethoden voor zorg op de juiste plek.
 9. Realiseer een interactieve en breed gedragen kennisinfrastructuur voor het JZOJP-veld, haak daar de communities of practice en de community of knowledge op aan en leg verbindingen naar onderwijs en internationaal. Bouw hierbij voort op bestaande infrastructuren.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens